INNKALLING ÅRSMØTE ERDAL IL19.01.2018                                                                                                                                                                                         

 

Hovedstyret i Erdal IL kaller herved inn til årsmøte for 2017.


Tid:  21. Februar 2018, kl 19:00  Sted: Erdal Ungdomsskole, Klasserom øversiden nærmest grendahuset

(Ved få deltakere styrerom, Erdal Grendahus)


Årsmøte i Erdal Idrettslag

I  henhold til klubbens vedtekter innkaller Styret i Erdal Idrettslag til årsmøte. Årsmøtet finner sted onsdag 21.Februar 2018 kl 19 i klasserom Erdal ungdomsskole. (klasserom øversiden nærmest grendahuset).


Følgende personer har møterett:

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov 

 

Saker eller forslag som ønskes behandlet under årsmøtet må være Styret i hende senest 14 dager før dato for årsmøtet.

Senest 07.02.2018.  Sendes pr epost : post@erdal-il.no.

Publisering av endelig saksliste med vedlegg senest 14.02.2018


 Årsmøte Erdal IL 2017:   Innkalling årsmøte  


Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Åpning / Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til signering av protokoll

Sak 6: Behandle idrettslagets årsberetning , herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 7: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 8: Behandle forslag og saker

 8.1 Østsiden FK Askøy

- Grunndokument samarbeid Erdal IL / ASK Fotball / Østsiden FK Askøy

- Budsjett Østsiden FK Askøy (e-post om innsyn)

 8 .2 Trenerkoordinator EIL

 8.3 Familiemedlemskap

- Alternativ 1: Fortsette med dagens løsning inkl trenerrabatt.

- Alternativ 2: Gå inn på familiemedlemskap på lik linje som ASK / Trenerrabatt frafaller

8.4 Sportslig plan Erdal IL

8.5 Organisasjonsplan Erdal IL

8.6 Kontorettigheter Trim og merke                                                                                                                                                                       

Sak 9: Fastsette medlemskontingent / inkl treningsavgift

Sak 10: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 11: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 12: Foreta følgende valg:

12.1               Styreleder

12.2               Nestleder

12.3               Regnskapsfører

12.4               Øvrige styremedlemmer

12.5               Leder av valgkomiteen

12.6               Øvrige medlemmer av valgkomiteen

12.7               Varamedlem til valgkomiteen


                                                                        Signert protokoll årsmøte EIL 2017


Vedlegg til årsmøte 2017For ytterligere behov for innsyn til sakslisten, send oss en e-post til post@erdal-il.no


Velkommen


Med vennlig hilsen Styret Erdal IL

Levert av IdrettenOnline