INNKALLING ÅRSMØTE ERDAL IL19.01.2018                                                                                                                                                                                         

 

Hovedstyret i Erdal IL kaller herved inn til årsmøte for 2017.


Tid:  21. Februar 2018, kl 19:00  Sted: Erdal Ungdomsskole, Klasserom øversiden nærmest grendahuset ( tentativ lokalisering)


Årsmøte i Erdal Idrettslag

I  henhold til klubbens vedtekter innkaller Styret i Erdal Idrettslag til årsmøte. Årsmøtet finner sted onsdag 21.Februar 2018 kl 19 i klasserom Erdal ungdomsskole. (klasserom øversiden nærmest grendahuset).


Følgende personer har møterett:

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.  


Saker eller forslag som ønskes behandlet under årsmøtet må være Styret i hende senest 14 dager før dato for årsmøtet.

Sendes pr epost : post@erdal-il.no. Saker må være mottatt innen publisering av endelig saksliste 07.02.2018


 Årsmøte Erdal IL 2017:   Innkalling årsmøte  


Under følger saklisten for årsmøtet: (Tentativ)

Sak 1: Åpning / Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til signering av protokoll

Sak 6: Behandle idrettslagets årsberetning , herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 7: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 8: Behandle forslag og saker

 8.1 Østsiden FK Askøy

- Grunndokument samarbeid Erdal IL  / ASK Fotball / Østsiden FK Askøy

- Budsjett Østsiden FK Askøy

 8 .2 Trenerkoordinator EIL

 8.3 Familiemedlemskap

8.4 Sportslig plan Erdal IL

8.5 Organisasjonsplan Erdal IL

8.6 Kontorettigheter Trim og merke                                                                                                                                                                       

Sak 9: Fastsette medlemskontingent

Sak 10: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 11: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 12: Foreta følgende valg:

12.1               Styreleder

12.2               Nestleder

12.3               Regnskapsfører

12.4               Øvrige styremedlemmer

12.5               Leder av valgkomiteen

12.6               Øvrige medlemmer av valgkomiteen

12.7               Varamedlem til valgkomiteen


Vedlegg til årsmøte 2017


  • Styrets forslag til forretningsorden
  • Idrettslagets årsberetning (framlegges på årsmøte)
  • Regnskap med revisors beretning (framlegges på årsmøte)
  • Styrets forslag til budsjett (framlegges på årsmøte)
  • Styrets forslag til organisasjonsplan
  • Styrets innstilling til ny valgkomité (fremlegges på årsmøte)
  • Styrets forslag til sportslig plan (fremlegges på årsmøte)


Velkommen


Med vennlig hilsen Styret Erdal IL

Powered by: Bloc