INNKALLING ÅRSMØTE ERDAL IL
 


 


 

01.01.2019                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Hovedstyret i Erdal IL kaller herved inn til årsmøte for 2018.

 


 

Tid:  19. Februar 2019, kl 19:00  Sted: Erdal Grendahus, Rom nede ved kiosken

   

Årsmøte i Erdal Idrettslag

 

I  henhold til klubbens vedtekter innkaller Styret i Erdal Idrettslag til årsmøte. Årsmøtet finner sted tirsdag 19. Februar 2019 kl 19 i grendahuset.

(rom nede ved kiosken)


Følgende personer har møterett:

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. 

 

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov 

 

 

 

Saker eller forslag som ønskes behandlet under årsmøtet må være Styret i hende senest 14 dager før dato for årsmøtet.

 

Senest 05.02.2019.  Sendes pr epost : post@erdal-il.no

 

Publisering av endelig saksliste med vedlegg senest 12.02.2019

 


 

 Årsmøte Erdal IL 2018:   Innkalling årsmøte EIL 

 

 

Under følger saklisten for årsmøtet:

 

Sak 1: Åpning / Godkjenne de stemmeberettiget

Sak 2: Godkjenne Innkalling årsmøte

Sak 3: Godkjenne Saksliste årsmøte Erdal Idrettslag 2018

Sak 4: Godkjenne Forretningsorden Erdal IL

Sak 5: Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til signering av protokoll

Sak 6: Behandle idrettslagets Årsrapport EIL 2018., herunder eventuelle gruppe årsmeldinger

Sak 7: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Sak 8: Behandle forslag og saker


Sak 8.1 Østsiden FK Askøy  / Budsjett 2019 og Samarbeidsdokument /Regnskap 2018 (e-post om innsyn)

Sak 8 .2 Erdal IL-Klubbhåndbok 

Sak 8.3  Innstilling til æresmedlem Erdal IL

Sak 8.4  Flomlys / Avsette fast sum til bytting av flomlys på Erdal idrettsplass. 15.000 kroner årlig foreslås.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Sak 9:   Fastsette medlemskontingent

Erdal IL

Fast sats inkl treningsavgift                                   1100 kroner

For nye kull ankommer høst                                    700 Kroner


Idrettsskolen

Fast sats

400

For nye kull ankommer høst 

200

Begge summer inkluderer familiemedlemmer som ikke er aktive ved å registrere seg i min idrett.


Sak 10: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 11: Behandle idrettslagets Organisasjonsplan

- En endring, trenersamlinger Feb, Jun og Okt lagt inn i møteplan samt styremøte ved behov i desember


Sak 12:   Foreta følgende valg:                               Valgoversikt EIL 2019.JPG:

12.1               Styreleder

12.2               Nestleder  

12.3               Øvrige styremedlemmer

12.4               Regnskapsfører

12.5               Leder av valgkomiteen

12.6               Øvrige medlemmer av valgkomiteen

12.7               Varamedlem til valgkomiteen 


 

                                                                        Signert Protokoll årsmøte EIL 2018

 


 

Vedlegg til årsmøte 2018


                     NB! Vedlegg som er publisert bes om at er lest på forhånd for rask gjennomgang og avstemning under årsmøte

 


 

For ytterligere behov for innsyn til sakslisten, send oss en e-post til post@erdal-il.no

 


 

Velkommen

 


 

Med vennlig hilsen Styret Erdal IL

Levert av IdrettenOnline