Presentasjon av klubben

Postet av Erdal Idrettslag den 24. Aug 2020


Hei!


Det har nå vært møte for nye medlemmer i klubben. Vi ønsker alle velkommen til Erdal IL. Vi har laget en presentasjon av vår klubb til nye og gamle medlemmer. Her finner du forhåpentligvis alt du trenger å vite om Erdal IL og daglig drift.

Håper dere tar dere tid til å se gjennom denne og kommer med spørsmål om dere lurer på noe!


Vi ønsker nye og gamle medlemmer lykke til med siste del av sesongen i annerledesåret 2020.


Presentasjonen finner dere her:  https://qrco.de/klubben Velkommen til oss!


0 Kommentar

Velkommen til oss!

Postet av Erdal Idrettslag den 22. Aug 2020

Hei

Skolen er i gang igjen og forhåpentligvis kommer det mange nye håpefulle gutter og jenter som ønsker å starte opp med fotball eller idrettsskole! Vi har laget til en presentasjon om vår klubb som vi håper vil gi en god innsikt om hvordan klubben drives. Dere finner oss på www.erdal-il.no


Det vil være møte for nye medlemmer førstkommende mandag 24 august i Erdal grendahus Kl 19 - 20.15  (gymsalen)


Se presentasjon av klubben her: https://qrco.de/klubben 


Velkommen skal dere være!0 Kommentar

Kampvert -Smittevern og sporing på Erdal ILs anlegg

Postet av Erdal Idrettslag den 20. Aug 2020

         Smittevern og sporing på Erdal ILs anlegg

 

Skal du delta på kamp, trening eller være tilskuer skal du registreres for framtidig smittesporing om nødvendig.

1m avstand

God håndhygiene

Er du syk, så hold deg hjemme

Takk for hjelpen!


Kampvert: Det viktigste enkelttiltaket for Fair play og oppfølging på arenaen


En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket. Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar imot gjester, og en kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen. Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play og sørge for at kamplederen (dommer) får tilstrekkelig med støtte.

 

 

Instruks Kampvert

 

I samråd med trenere kontakte motstanderlag senest dagen før de kommer til Erdal for å spille kamp og få dem til å fylle ut liste over spillere, trenere og deres publikum med kontaktinfo og ha dette ferdig registrert til kampdagen. Sikre at Erdal lagene har registrert sine spillere. (QR kode, facebook eller spond)

 

 Vennligst scan QR-koden og registrer deg slik at vi kan bidra i kampen mot Covid-19

 

Send QR kode, be de åpne/scanne koden og fyll ut skjema som kommer opp og trykk send. På mobil kan du holde tommel på bildet og trykke åpne, så sendes du til skjema for utfylling. Informasjonen slettes etter 10 dager.

 

 • Stille 20-30 min før kampstart slik at de er på plass når spillere og trenere ankommer, låse opp toaletter og garderober om de skal benyttes i kamp
 • Benytte kampvertvest som ligger i ballboden, trenere har tilgang til boden.
 • Se etter at banen er inndelt med sone for publikum på ene langsiden og 2 soner for lagene på motsatt side. Følg kart sendt ut fra klubben.
 • Ta imot liste over motstanderlagets personell om det er benyttet eget skjema og ikke QR kode.
 • Vise motstanderlag banen(kart) hvor de skal spille og sonene for trenere og publikum. Dialog med trenere for baneinndelingene
 • Registrere hjemmelagets spillere trenere og publikum, runde blant publikum, QR kode er hengt opp ved innbytterbenk og gjerdeinngang for de som ikke allerede har registrert seg.
 • Sende eventuelle mottatte lister på e-post til post@erdal-il.no om kode ikke er mottatt. Ta bilde og send som vedlegg.
 • Minne om at 1 meter avstand holdes mellom personer uten daglig kontakt.
 • Rengjøre kontaktflater på toalett dersom dette blir benyttet under kamp. Spray kontaktoverflater med antibac, utstyr finnes i ballboden.
 • Dersom andre kamper/treninger blir gjennomført på anlegget samtidig påse da sammen med andre kampverter/trenere at det ikke er mer en 200 personer på anlegget. 
 • Kampvert har myndighet å avvise evt bortvise om det overstiger 200 personer på anlegget
 • Før kampslutt minne publikum og lag på å forlate banen straks kampen er ferdigspilt.

 

 

LYKKE TIL!!0 Kommentar

Erdal IL - Retningslinjer Covid 19 Versjon 6

Postet av Erdal Idrettslag den 17. Aug 2020

Retningslinjer Erdal IL

Det er nå utarbeidet en retningslinjer for Erdal IL hvor det er forsøkt å samle all informasjon rundt Covid-19. Nederst i retningslinjen er det lagt ved link til veiledninger og sjekklister for trening, kamp og turneringer samt baneinndeling for Erdal Idrettsplass. Retningslinjene Versjon 6 datert 15 aug.2020  finner du her

Det er mye informasjon og alle bør lese gjennom denne før sesongen går i gang denne uken! Ved spørsmål er det bare å ta kontakt. I tillegg er det lagt ut en del viktig informasjon på vår hjemmeside her


Veiledning

En koronahåndbok har blitt presentert for alle klubbene som tilbyr barne- og ungdomsaktivitet i Norge av Norges fotballforbund. Denne håndboken baserer seg på den felles nasjonale smittevernsveilederen som Folkehelseinstituttet presenterte mandag 11. mai 2020. Håndboken beskriver alle de rammer og retningslinjer vi som klubb må forholde oss til når vi skal tilrettelegge for aktivitet. Her finner du håndboken som er utarbeidet av NFF 


Under har vi valgt å liste opp de viktigste punktene dere må forholde dere til i forbindelse med aktivitet i klubben vår:

 • Treningene gjennomføres alltid i henhold til gjeldende retningslinjer. Lagets trener skal alltid være oppdatert på disse. Gjeldende retningslinjer kommuniseres også på klubbens hjemmeside: https://www.erdal-il.no/p/37588/klubb-dokumentasjon 

• Klubben har et ansvarlig styre og har videre valgt at disse personene kan nås for spørsmål om koronasituasjonen: 

o Klubben sin ansvarlige person, Bjørn Ove Astrup, leder@erdal-il.no 

o Klubben sin ansvarlige person, Vidar Gjertsen, post@erdal-il.no 


Spørsmål 

• Hvis dere har spørsmål eller kjenner dere utrygge - snakk med treneren på laget deres. 

• Trenere eller lagledere som har spørsmål henvises til sportslig leder Torstein Aabrekk-Sørensen https://www.erdal-il.no/p/29169/styret-erdal-il


Smittesporing

Det er maks tillatt med 200 personer på Erdal Idrettsplass. I tillegg må alle årskull utnevne kampvert for hver hjemmekamp og det skal utføres smittesporing. Her er det utarbeidet en QR kode som scannes med mobil, denne sender deg til skjema for utfylling av informasjon til klubben. Informasjonen oppbevares i 10 dager. Det skal også registreres hvem som deltar på treninger. Her er det også mulig å benytte spond eller poll på facebook.


QR Kode Erdal IL

Baneinndeling
Det er mye informasjon og den endres fort. Dette gjør at det kan komme endringer fortløpende i gjeldende retningslinjer!


Kort oppsummering før kamper

Arrangørklubbens ansvar 
Arrangørklubben er overordnet ansvarlig for at gjennomføringen av kampene er i tråd med Koronahåndboksens kapittel for kampgjennomføring.
Det totale antall personer på fotballanlegget samtidig, skal ikke overstige 200 stk, dette gjelder spillere og publikum. 

Hjemmelagets ansvar 
Alle på banen skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt., ref QR kode over


Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for å ha oversikt over publikum med kontaktinfo.  


Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for at det lages tre særlige avmerkinger i tilknytning til banen, som tydelig viser, hvor trenere, innbyttere og potensielt publikum skal oppholde seg, se regler for baneinndeling 


Det er lov med publikum på kampene, men publikum skal forholde seg til en publikum-sone som ikke er i konflikt med lagene som gjennomfører kampene og kunne overholde avstandsreglene.  


Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for å tilrettelegge for at avstandskarv og smittevern kan følges under hele kampen.


Kampverter for Erdal Idrettslag har myndighet til å vise bort personer som ikke overholder reglene. Kampverter har også¨myndighet til å nekte personer adgang om antallet overstiger 200 personer.


0 Kommentar

NFF Nyhetsbrev - August 2020

Postet av Erdal Idrettslag den 14. Aug 2020


Til klubber og ledere


 

Samfunnet står i en ny og utfordrende situasjon med koronapandemien hengende over oss. Det har også fotballen merket på mange måter. I lys av det og at spillere under 20 år har fått fritak for 1-metersregelen og kan nå spille kamper og fra 15.juni trene med kontakt er smittevernhensyn svært viktig.

 

Les også: Todagersregelen fjernes

 

NFF oppdaterer og presiserer retningslinjer, regler og krav stadig. Det er derfor viktig at klubbledelsen er oppdatert og har rutiner for å kommunisere ut viktig informasjon ut til trener, lagledere, spillere og foreldre. Hele linjen må være oppdatert, slik at vi sikrer at våre treninger og kamper gjennomføres i tråd med de forventninger og krav som stilles til fotballfamilien. 

 

NFF og kretsene oppdatere sine hjemmesider kontinuerlig, følg med på www.fotball.no /www.fotball.no/kretser/hordaland/

I tillegg til å minne om koronasituasjonen og de regler og retningslinjer som følger der, er det vedlagt et nyhetsbrev over arrangement og viktige hendelser i vår krets. 

 

 

De tre viktigste smittevernprinsippene


Smittevern for breddefotballen består av 3 deler:

 1. Koronavettregler – er de overordnede retningslinjene. 
 2. Koronahåndboken – beskriver hva vi mener i praksis. Her finner du blant annet kapitler om kamp- og turneringsgjennomføring. 
 3. Koronavettkurset – er et obligatorisk smittevernskurs for alle over 13 år.

 

 

Vi oppfordrer alle klubber til å sette seg inn i og holde seg oppdatert på disse delene. Kommuniser dette ut i klubb.

  

Er det spørsmål, kan de rettes til klubbutvikler Helge Bjørke, seriekonsulent Torstein Pedersen, eller daglig leder Knut Berge

Helge.bjorke@fotball.no, torstein.pedersen@fotball.no, knut.berge@fotball.no 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


0 Kommentar

Nyhetsbrev - August 2020

Postet av Erdal Idrettslag den 13. Aug 2020

Nyhetsbrev Erdal Idrettslag

Klubben har forsøkt å samle informasjon til sesongen som står på trappen! Håper flest mulig leser den informasjonen som postes, da det er aktuelle ting rundt klubben!


Klikk på bilder for å komme til nyhetsbrevet


Detter er også sendt ut til medlemmer i klubben pr e-post


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline