Dommerskjema

Postet av Erdal Idrettslag den 11. Sep 2020

Hei


Grunnet Covid-19 situasjonen er kiosken stort sett stengt. Dette gjør at vi må tenke litt nytt rundt dommerutbetalinger. Klubben har nå laget elektronisk skjema for refusjon av dommerutlegg.

Her finner du skjema:  https://qrco.de/dommerskjema 


Her er det fullt mulig å sende inn skjema både før og etter kamp. Det er viktig at trenere legger ut, slik at dommer ikke trenger å vente på sine penger når kamp er spilt.  Når du har betalt med Vipps finner du bare betalingen i vipps og utfører som skrevet på bildet over med ikonene vist på bildet underSetter pris på om dere kommer med forbedringsforslag om dere ikke mener ordningen fungerer optimalt!


Det er også laget eget skjema elektronisk for andre typer utlegg.

Det finner du her: https://qrco.de/Utlegg 

Alt er linket opp på hjemmesiden hvor du nå finner det aller meste av informasjon om klubben! 


Ved spørsmål kontakt oss via post@erdal-il.no


0 Kommentar

Nye tiltak Askøy kommune

Postet av Erdal Idrettslag den 9. Sep 2020

Det er nå innført nye tiltak for blant annet fotballen i Askøy kommune. Disse vil gjelde til 18 September i første omgang. Det kommer fortløpende informasjon, så det bes om at det følges godt med på informasjon klubben slipper i sine kanaler neste 10 dager spesielt.


Til klubber


10. sep 2020

Bergen kommune hadde i dag ny pressekonferanse der de definerte på nytt antall personer per arrangement. De skilte der på innendørs- og utendørsarrangement.


Utendørsarrangementer får følge nasjonale retningslinjer om maks 200 personer på arrangementer!!

 

Det betyr at de koronavettreglene som NFF har definert, og retningslinjene om trenings- og kampgjennomføring som er definert i koronahåndboken er gjeldende fra og med nå.


9 sep 2020.

Informasjon fra Askøy kommune: 

https://askoy.kommune.no/nyheter/covid-19-anbefalinger-til-innbyggere-pa-askoy?fbclid=IwAR04PDkOzZg3hBuYRzpcaqra10atnLpH51dvkht9YqXkJDY9e1SJ__psebk 


Informasjon fra kretsen: (Bergen og Askøy kommune)

https://www.fotball.no/kretser/hordaland/om-kretsen/artikler/2020/trenings--og-kampaktivitet-i-bergen-kommune/ 


Oppsummert

Trening 

Trening kommer ikke under de nye retningslinjene som Bergen kommune har kommet med når det gjelder maks antall 50 personer på et arrangement. Trening er ikke definert som et arrangement. 

Fortsatt gjelder retningslinjer med maks 20 personer per gruppe, og 1 meter avstand mellom gruppene.  

Arrangeres det en kamp på anlegget er det ikke mulig å gjennomføre trening samtidig. De som er på trening vil være inkludert i maksantallet på 50 personer per arrangement. Det betyr at klubbene må avlyse de treningene som går på samme tidspunkt som kamper på samme anlegg.  

Serieturnering 7-9 år  

De turneringene som er planlagt i Bergen og Askøy  kommune utsettes til etter 18.september. Konkret informasjon vil bli sendt ut fra NFF Hordaland v/Inge Heltne når dette er klart, til kontaktpersoner og klubb. 

Barnefotball 10-12 år og ungdomsfotball 13-19 år 

Kamper hvor klubber fra Bergen og Askøy kommune kommune er hjemmelag, kan bli flyttet av NFF Hordaland. 

Dere vil få varsel for hvilke kamper som omberammes. Alle klubber og lagledere må følge med og kommunisere videre at kampene går som planlagt til dere eventuelt hører noe annet. Det er viktig å igjen merke seg hvilke tidspunkt og bane kampen går på. Kommunikasjon mellom hjemme- og bortelagets lagledere er helt avgjørende. 

Vi oppfordrer til dialog  

Flere klubber har fått anbefalinger fra sine kommuner om å begrense innreise til Bergen kommune. Hver klubb og lagleder må selv vurdere de anbefalinger og kontakte motstanders lagleder. Vi oppfordrer til god dialog og forståelse for situasjonen og løse dette ved å finne ny dato for kampgjennomføring. 

Det er fortsatt forsvarlig å gjennomføre kampene, så lenge man følger de rutiner og retningslinjer som Helsemyndighetene og NFF har definert.  

Alle kamper skal ha kampvertVær tydelig og skap gode rutiner for registrering av personer som er til stede.  

Dette innebærer at publikum må holdes på ett absolutt minimumsnivå under kamper!

Retningslinjer Kampvert Erdal IL:  

https://bloccontent.blob.core.windows.net/files/200000195/2297/2020/8/20/erdal-il---kampverter.pdf

 Smittesporing Erdal Idrettsplass:

https://qrco.de/sporing  (Hjemme/borte lag gjøres dagen i forveien)

Retningslinjer Covid-19 Erdal IL:

https://bloccontent.blob.core.windows.net/files/200000195/2297/2020/8/17/637332512155273708erdal-il---treninger-covid-19-v6.pdf  

NB! Kan komme endringer og ikke oppdatert for perioden 9-18 sep, her gjelder punkt listet over!!


Ellers minner vi om de tre hovedprinsippene for smittevern; Hold avstand, ha god hånd- og hostehygiene og begrense kontakt mellom og med personer. Hold avstand utenfor banen, alle skal ha 1 meter avstand om man ikke spiller kampen. Det gjelder også på innbytterbenken. 


Ta kontakt med klubben om det er noen spørsmål ifm dette! post@erdal-il.no
0 Kommentar

Støtt klubben vår

Postet av Erdal Idrettslag den 4. Sep 2020

Klubben ser nå på muligheter for utvidelse av Erdal Idrettsplass samt bytte av banedekke. Kunstgresset som ligger på banen er nå på overtid og det er behov for nytt dekke. I sammenheng med dette ønsker vi også utvidelse av nåværende areal til areal på 72x110 meter. Dette vil bli en stor kostnad for klubben og hver krone vi kan hente inn vil hjelpe på.


Vi vil sende søknader til diverse aktører i håp om få inn midler som kan bidra til dette formålet. I mellomtiden håper vi at flest mulig vil legge oss til som grasrotmottaker og kjøpe støttemedlemskap.


Støttemedlemskap gir deg stemmerett på årsmøte og medvirkning i framtidig utvikling av Erdal Idrettslag. Det er også opprettet en spleis som går til klubben og dette formålet,


Link: https://qrco.de/stottoss 

Spleis: https://www.spleis.no/project/120811 0 Kommentar

Smittesporing Erdal Idrettsplass

Postet av Erdal Idrettslag den 4. Sep 2020

Det er pålagt klubber å finne løsning for smittesporing på sine anlegg. Erdal IL har innført følgende løsning.


Link direkte på vår hjemmeside for registrering av enkeltpersoner eller lag.

evt scan QR-kode for å komme direkte til skjema for registrering. QR koder er også hengt opp på idrettsplassen for enkeltregistreringer.


Smittesporing - Publikum (enkeltpersoner)


Link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=k2L5b9h-K0uCVd7-MT7tr8B_tzefQzZFkQyG8WMZk1BUQjhVVlZDVFRCSDcyRTZSRjFWSVAyMktOTC4u 


Smittesporing lag (hjemme/bortelag)


Link: https://qrco.de/sporing 


Data oppbevares i 10 dager før sletting


Kontaktpersoner i klubben

Bjørn Ove Astrup

Vidar Gjertsen 


0 Kommentar

SPV gjør det igjen!

Postet av Erdal Idrettslag den 1. Sep 2020


Sparebanken Vest gjør det igjen!

Sparebanken Vest fortsetter sin utrolige givervilje og støtte til idrett og kultur i nærområdene! Denne gangen var det vi i Erdal Idrettslag som fikk fantastiske 150.000 kroner til prosjekt nye flomlys på Erdal idrettsplass. 

Prosjektet er ferdigstilt og det gjør at vinteren og mørket nå bare kan komme :-) Medlemmer i Erdal IL kan gå en lysere tid i møte!


Tusen hjertelig takk til SPV for støtten!!!


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline