COVID 19

Postet av Erdal Idrettslag den 11. Mar 2020

Informasjon publisereres på hjemmesiden og på vår facebook side!


Som de fleste har fått med seg er det høyt fokus rundt Covid 19 viruset. I den sammenheng har vi samlet en del informasjon. 


Erdal IL vurderer situasjonen fortløpende og har sendt risikovurdering til kommunen med tanke på Erdal Cup 2020. Beslutning her vil publisereres så snart som mulig!


I første omgang får hver enkelt trener vurdere fortløpende om de vil iverksette tiltak ifm treninger i form av avlysninger eller liknende, men alle skal ha Økt fokus på hygiene- og andre smittereduserende  tiltak i klubben!

Håndhygiene 

Avgrensning på felt


Retningslinjer og råd for arrangementer på Askøy    

https://askoy.kommune.no/nyheter/retningslinjer-og-rad-for-arrangementer-pa-askoy


FHI

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?fbclid=IwAR0V1vxNN0pV8Sojz_zHbhUyFPzCiYu9MmX6imxcVf8Uh_NYpRq6EWteqpM


Spørsmål og svar


https://fzfkxymj.mnm.as/r/94874/589869411/9208?l=nb-NO&fbclid=IwAR2nApgCykt1Xm8sj3_vwH8OBjlvREnqKq2shXNbluILrI_2lJv15LxA57g


Retningslinjer ifm. koronaviruset

https://www.fotball.no/kretser/hordaland/aktivitet/artikler/2020/retningslinjer-ifm.-koronaviruset/?fbclid=IwAR1i70YbkMwdhndzch_LU57ZC-co3JcMHeGDSNLTbyOFFBNkuo-Qk1i2Sgo


Spørsmål rundt dette kan rettes til post@erdal-il.no


Klubben vil poste informasjon ved iverksetting av fellestiltak!
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.