All aktivitet stoppes ut April!

Postet av Erdal Idrettslag den 12. Mar 2020


NFF har bestemt at all aktivitet skal stoppes ut april! Dette innbærer treninger, kamper, samlinger og møter i regi av klubben.


Erdal IL har utarbeidet tiltak som medlemmer skal følge ifm Covid-19.

Som idrettslag tar vi situasjonen på alvor, og vi har laget en plan med tilhørende tiltak for hvordan dette skal håndteres.


Vi oppfordrer alle våre medlemmer om å følge generelle reiseråd, og være ekstra nøye med vaner som kan forebygge smitte. Dette gjelder særlig i trening- og konkurransesammenheng.


Hva gjør vi som klubb:
Vi gjør løpende vurderinger gitt situasjonsbilde. Men har innført noen tiltak:
Innfører ekstra renhold på flater hvor det er stor ansamling av mennesker (allrommet, toalett, garderober)
Plakater om håndvask og hygienetips henges opp sammen med antibac

Erdal IL vil holde gymsal og garderober stengt. 

Ved oppstart av aktivitet igjen.


Hils på hverandre alltid før og etter trening, men unngå kontakt og håndhilsning (også ifm. kamp).
Gjennomfør oppmøter og teamtalk ute på banen om det er praktisk mulig.
Ingen deling/bytting av drikkeflasker Ta med egne flasker!

Hva kan dere gjøre som medlemmer:


Man skal ikke stille på trening eller arrangement som deltaker, tilskuer, frivillig el.l. dersom man føler seg syk med luftveissymptomer og/eller feber. Personer i risikogruppen bør vurdere om de skal delta på trening/arrangement.


Kamp: midlertidige regler for fair play er innført av NFF skal følges. Det innebærer at fair-play hilsen gjennomføres før og etter kamp ved at begge lag og dommer stiller opp, passerer hverandre og ønsker hverandre lykke til uten håndtrykk. Lag gjerne en kreativ hilsningsform med bein, albuer, nikk eller noe lignende.


Trening: midlertidige regler for håndhilsning innføres også før, under og etter trening.
Ikke opphold deg unødvendig i fellesområder og garderobe hvor det er stor tetthet av mennesker.
Hyppig og grundig håndvask med lunket vann og såpe.
Benytt antibac der det er tilgjengelig.

Følg regler for hoste og nysevaner - Hoste i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i armkroken. (se egen plakat)


Vi ber om at medlemmer og publikum ikke møter på trening eller klubbhuset dersom:
du nylig har vært på reise til områder med utberedt spredning hvor det frarådes å reise til
du har hatt kontakt med personer som har fått påvist koronavirus


Hva kan denne situasjonen medføre på kort/lang sikt?


Vi gjør løpende vurderinger i forbindelse med spredningen av covid-19 (koronaviruset), og følger informasjon fra FHI, Helsedirektoratet og NIF. Dette kan medføre at arrangement som møter, trening, kamper kan bli avlyst på kort varsel i samråd med Askøy kommune og overlege. Vi forsøker å holde oss oppdatert så godt mulig er gitt utviklingen av situasjonen. Men minner om at det beste stedet å holde seg løpende oppdatert er på følgende sider:


https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorendekoronavirus/


Kontaktpunkt: post@erdal-il.no
 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.