Erdal IL - Retningslinjer Covid 19 Versjon 6

Postet av Erdal Idrettslag den 17. Aug 2020

Retningslinjer Erdal IL

Det er nå utarbeidet en retningslinjer for Erdal IL hvor det er forsøkt å samle all informasjon rundt Covid-19. Nederst i retningslinjen er det lagt ved link til veiledninger og sjekklister for trening, kamp og turneringer samt baneinndeling for Erdal Idrettsplass. Retningslinjene Versjon 6 datert 15 aug.2020  finner du her

Det er mye informasjon og alle bør lese gjennom denne før sesongen går i gang denne uken! Ved spørsmål er det bare å ta kontakt. I tillegg er det lagt ut en del viktig informasjon på vår hjemmeside her


Veiledning

En koronahåndbok har blitt presentert for alle klubbene som tilbyr barne- og ungdomsaktivitet i Norge av Norges fotballforbund. Denne håndboken baserer seg på den felles nasjonale smittevernsveilederen som Folkehelseinstituttet presenterte mandag 11. mai 2020. Håndboken beskriver alle de rammer og retningslinjer vi som klubb må forholde oss til når vi skal tilrettelegge for aktivitet. Her finner du håndboken som er utarbeidet av NFF 


Under har vi valgt å liste opp de viktigste punktene dere må forholde dere til i forbindelse med aktivitet i klubben vår:

 • Treningene gjennomføres alltid i henhold til gjeldende retningslinjer. Lagets trener skal alltid være oppdatert på disse. Gjeldende retningslinjer kommuniseres også på klubbens hjemmeside: https://www.erdal-il.no/p/37588/klubb-dokumentasjon 

• Klubben har et ansvarlig styre og har videre valgt at disse personene kan nås for spørsmål om koronasituasjonen: 

o Klubben sin ansvarlige person, Bjørn Ove Astrup, leder@erdal-il.no 

o Klubben sin ansvarlige person, Vidar Gjertsen, post@erdal-il.no 


Spørsmål 

• Hvis dere har spørsmål eller kjenner dere utrygge - snakk med treneren på laget deres. 

• Trenere eller lagledere som har spørsmål henvises til sportslig leder Torstein Aabrekk-Sørensen https://www.erdal-il.no/p/29169/styret-erdal-il


Smittesporing

Det er maks tillatt med 200 personer på Erdal Idrettsplass. I tillegg må alle årskull utnevne kampvert for hver hjemmekamp og det skal utføres smittesporing. Her er det utarbeidet en QR kode som scannes med mobil, denne sender deg til skjema for utfylling av informasjon til klubben. Informasjonen oppbevares i 10 dager. Det skal også registreres hvem som deltar på treninger. Her er det også mulig å benytte spond eller poll på facebook.


QR Kode Erdal IL

Baneinndeling
Det er mye informasjon og den endres fort. Dette gjør at det kan komme endringer fortløpende i gjeldende retningslinjer!


Kort oppsummering før kamper

Arrangørklubbens ansvar 
Arrangørklubben er overordnet ansvarlig for at gjennomføringen av kampene er i tråd med Koronahåndboksens kapittel for kampgjennomføring.
Det totale antall personer på fotballanlegget samtidig, skal ikke overstige 200 stk, dette gjelder spillere og publikum. 

Hjemmelagets ansvar 
Alle på banen skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt., ref QR kode over


Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for å ha oversikt over publikum med kontaktinfo.  


Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for at det lages tre særlige avmerkinger i tilknytning til banen, som tydelig viser, hvor trenere, innbyttere og potensielt publikum skal oppholde seg, se regler for baneinndeling 


Det er lov med publikum på kampene, men publikum skal forholde seg til en publikum-sone som ikke er i konflikt med lagene som gjennomfører kampene og kunne overholde avstandsreglene.  


Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for å tilrettelegge for at avstandskarv og smittevern kan følges under hele kampen.


Kampverter for Erdal Idrettslag har myndighet til å vise bort personer som ikke overholder reglene. Kampverter har også¨myndighet til å nekte personer adgang om antallet overstiger 200 personer.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.