Årsmøte 2020 Erdal Idrettslag

Postet av Erdal Idrettslag den 3. Jan 2021

 

Til medlemmene i Erdal IL

    03.01.2021 / Erdal

Innkalling til årsmøte i Erdal Idrettslag

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Erdal IL

 

Årsmøtet avholdes den 22.02.2021 Kl 19.00 Erdal Grendahus (rom nede ved kiosken) evt Teams avhengig av smittesituasjon ifm Covid-19. 

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 08.02.2020 to uker før årsmøtet til post@erdal-il.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.erdal-il.no   

Direktelink: http://www.erdal-il.no/p/29175/arsmote


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Kan forekomme endringer i dokumenter fram til 15.02.2021


 Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

styret i Erdal Idrettslag

 

 

 

[Dokumentet er utarbeidet av Norges idrettsforbund 23.11.2015.

 

Ved hvert årsmøte bør idrettslaget sjekke https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/ for eventuell ny versjon av dokumentet.]


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.