Covid-19 Oppdatering Erdal IL

Postet av Erdal Idrettslag den 19. Mar 2021

19.03.2021

Forskriften trer i kraft 20. mars 2021 med unntak av §§ 2 og 5 som trer i kraft 21. mars 2021. Forskriften gjelder til og med 7. april 2021


Forskrift om forebygging av covid-19-smitte, Askøy kommune, Vestland Hjemmel: Fastsatt av kommunelegen i Askøy kommune 19.03.2021 med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1, første ledd, jf. femte ledd. 


§ 1. Formål og virkeområde Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller avgrense spredning av SARS CoV-

2. Forskriften gjelder i Askøy kommune. Det blir ikke gitt dispensasjoner fra forskriften. 


§ 2. Stenging av virksomheter Følgende virksomheter og steder skal holde stengt: a. Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent: 1. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. 2.individuell trening og behandling som det kan bestilles time til. b. Svømmehaller, badeanlegg og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent: 1. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år. 2.rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. 3.annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen. c. Bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder. d. Museer. e. Konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder. f. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs. Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere.

§ 3. Antall personer som kan være til stede på et arrangement Arrangement (jf. covid-19-forskriften § 13) og private sammenkomster på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler kan gjennomføres innendørs med inntil 10 personer. Private sammenkomster utendørs på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 20 personer. Arrangementer utendørs på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 50 personer. Begravelse og bisettelse kan gjennomføres med inntil 50 personer.

§ 4. Påbud om hjemmekontor Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten. 

§ 5. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Stevner, kamper og turneringer er ikke tillatt. Forbudet gjelder også barn og unge under 20 år. 

§ 6. Plikt til å bruke munnbind I det offentlige rom, der en ikke kan holde en meters avstand skal en bruke munnbind. Dette gjelder i butikker, i fellesarealer på kjøpesenter, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Plikten gjelder ikke for barn og unge mellom 12–20 år når de deltar på organisert aktivitet. 

§ 7. Ansvar Askøy kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som skulle følge av pålagte tiltak etter denne forskriften. 


§ 8. Straff Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften eller vedtak gitt med hjemmel i forskriften er straffbart, jf. lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 


§ 9. Ikrafttredelse og varighet Forskriften trer i kraft 20. mars 2021 med unntak av §§ 2 og 5 som trer i kraft 21. mars 2021. Forskriften gjelder til og med 7. april 2021


Les mer på Askøy kommune sin hjemmeside
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.