Ekstraordinært årsmøte

Postet av Vidar Book Gjertsen den 6. Okt 2021

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Erdal IL 

 

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Erdal IL.  

Ekstraordinært årsmøtet avholdes den 25. oktober 2021 på Erdal Grendehus , Steinråsa 3 5306 ERDAL 

 

Sak til behandling: 
Justering av medlemskontingent for medlemmer, medlemmer med verv i klubben og støttemedlemmer. 


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før ekstraordinært årsmøtet på www.erdal-il.no. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

 
Velkommen til ekstraordinært årsmøte! 


Med vennlig hilsen 

styret 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.