Årsmøte 2023

Postet av Erdal Idrettslag den 25. Jan 2023

Innkalling til årsmøte i Erdal Idrettslag

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Erdal IL

 

Årsmøtet avholdes den 21.02.2023 Erdal Grendahus kl 19.00(rom nede ved kiosken)

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 07.02.2023 Vidar.gjertsen@erdal-il.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.erdal-il.no   

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


 Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

styret i Erdal Idrettslag


1 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.