Årsmøte Erdal Idrettslag

Årsmøte Erdal Idrettslag


Arrangør: Erdal Idrettslag
Påmeldingsfrist: 19.02.2020 07:00

Tid


Sted

Vis kart

20.01.2020                                                                                                                                                                                      

  Hovedstyret i Erdal IL kaller herved inn til årsmøte for 2019.

  

Tid:  20. Februar 2020, kl 19:00  Sted: Erdal Grendahus, Rom nede ved kiosken 

   

Årsmøte i Erdal Idrettslag

 

I  henhold til klubbens vedtekter innkaller Styret i Erdal Idrettslag til årsmøte. Årsmøtet finner sted tirsdag 20. Februar 2020 kl 19 i grendahuset.

(rom nede ved kiosken)


Følgende personer har møterett:

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. 

 

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Idrettslagets lovnorm:    nifs-lov-1.1.2020.


Saker eller forslag som ønskes behandlet under årsmøtet må være Styret i hende senest 14 dager før dato for årsmøtet.

 

Senest 06.02.2020.  Sendes pr epost : post@erdal-il.no

 

Publisering av endelig saksliste med vedlegg senest 13.02.2020


Under følger saklisten for årsmøtet: (TENTATIV)

 

Sak 1: Åpning / Godkjenne de stemmeberettiget

Sak 2: Godkjenne Innkalling årsmøte EIL 

Sak 3: Godkjenne Saksliste årsmøte Erdal Idrettslag  2019  (TENTATIV)

Sak 4: Godkjenne Forretningsorden Erdal IL

Sak 5: Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til signering av protokoll

Sak 6: Behandle idrettslagets Årsrapport EIL 2019., herunder eventuelle gruppe årsmeldinger

Sak 7: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Sak 8: Behandle forslag og saker


Sak 8.1 Østsiden FK Askøy  / Budsjett 2020 og Samarbeidsdokument /Regnskap 2019 (e-post om innsyn)

Sak 8 .2 Flomlys, Overgang til led. Betydelig investering

Sak 8.3  Sportslig utvalg opprettes. Koordineres av sportslig leder og trenerveileder. Rapporterer til styret i Erdal Idrettslag.

Sak 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                

Sak 9:   Fastsette medlemskontingent

Erdal IL

Fast sats inkl treningsavgift                                   1100 kroner

For nye kull ankommer høst                                    700 Kroner

Begge summer inkluderer familiemedlemmer som ikke er aktive ved å registrere seg i min idrett.


Idrettsskolen

Fast sats                                                                   400 Kr

For nye kull ankommer høst                                    200 Kroner

Begge summer inkluderer familiemedlemmer som ikke er aktive ved å registrere seg i min idrett.


Sak 10: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 11: Behandle idrettslagets Organisasjonsplan_EIL.

- Minimale endringer grunnet endring i styresammensetning 

- Sportslig utvalg


Sak 12:   Foreta følgende valg:                               2019 -Styret og støttefunksjoner Erdal IL.

12.1               Styreleder

12.2               Nestleder  

12.3               Øvrige styremedlemmer

12.4               Regnskapsfører

12.5               Leder av valgkomiteen

12.6               Øvrige medlemmer av valgkomiteen

12.7               Varamedlem til valgkomiteen 


Innkalling har lagt tilgjengelig på hjemmeside og Facebookside siden publisering 2 jan 2020


Mvh

Styret Erdal Idrettslag


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.