Visjon

 Erdal IL skal bidra til å skape et godt miljø og samhold i bygden, samt bidra til videreutvikling av idretten på ErdalErdal Idrettslag er et idrettslag på Askøy utenfor Bergen. Idrettslaget ble stiftet i 1944 og har siden den gang i hovedsak fokusert på fotball. 


Verdier

Erdal IL baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:
 Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Erdal IL tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.  Erdal IL sine verdier: Trygghet, samhold, rettferdighet, lojalitet og stolthet

Verdiene skal hjelpe oss til

  • å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre på og utenfor banen
  • å skape gode holdninger, som fører til et godt miljø i klubb og bygd
  • å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
  • å være en klubb med felles verdier
  • å være klubben i ditt hjerte


Virksomhetsidé

Erdal Idrettslag er et fleridrettslag som skal skape idrettsglede, engasjement og tilhørighet ved å aktivisere barn, unge og voksne i unike og trygge omgivelser på Askøy, utenfor Bergen. Erdal IL ønsker å gå i TAKT med bygden og sine medlemmer (skape Tilhørighet, Ansvar, Kompetanse og Tillit), samt legge forholdene til rette for at du ønsker å gå i TAKT med klubben.


Hovedmål

Hovedmålet til Erdal IL er at vi skal være et viktig samlingspunkt i bygden, preget av stabilitet og kontinuitet. En skal ha et miljø som bygger på trygghet og trivsel der spillere, trenere, ledere, foreldre og andre kan utvikle vennskap, selvtillit, respekt og toleranse.

Erdal IL skal ha et sportslig tilbud til de som ønsker å ta del i organisert idrett. Det sportslige tilbudet skal være av en slik karakter at alle spillere opplever utfordring og mestring i læringen.


Klubbens arbeidsmål

Klubben skal framstå som ryddig, utadvendt og inkluderende.

Klubbens lag skal føle tilhørighet til lokalsamfunnet.

Klubben skal gi et attraktivt tilbud til barn i alderen 3-12 år