Erdal cup skifter navn til Soltvedt maskin cup
Erdal IL sin tradisjonsrike Erdal cup blir fra 2022 arrangert av Østsiden Askøy FK.
Erdal IL og Ask fotball har vedtatt å samle all aktivitet i Østsiden Askøy FK.
Vi er så heldig å ha fått med oss Soltvedt maskin på laget. Soltvedt maskin sponser cupen og cupen skifter navn til Soltvedt maskin cup.


Mer informsjon finner du her:

https://www.profixio.com/app/soltvedt-maskin-cup-2022


Turneringsregler Soltvedt maskin cup 2022


Klasser
Klasse 12 år spiller 9er fotball og det kan det benyttes inntil 15 spillere på hvert lag.
Klassene 11 og 10 år spiller 7er fotball og det kan det benyttes inntil 12 spillere på hvert lag.
Klassene 9 og 8 år spiller 5er fotball og det kan det benyttes inntil 9 spillere på hvert lag.
Klassene  6 og 7 år og kan benytte inntil 6 spillere på hvert lag.

Spilletid
G og J 2010 1X27 min
G og J 2011  1X27 min
G og J 2012  1X27 min
G og J 2013  1X22 min
G og J 2014  1X22 Min
G og J 2015  1X20 Min
G og J 2016  1X20 Min

Alle lag er spiller minimum 3 kamper.


Premiering
Alle spillere får deltakerpremie.

Spillerliste
Alle lag skal melde inn sine spillere på profixio senest dagen før kampstart


Eldre innlegg
Erdal cup 40 år!


Avlyst grunnet Covid-19 Situasjonen


Erdal Cup video.mp4


Flott reportasje om Erdal cup fra Askøy 24


KLASSER:


Pulje

J06 / G06

År

2014

Lag

3’er

J07 / G07

2013

3’er

J08 / G08

 2012

5’er

J09 / G09

2011

5’er

J10 / G10

2010

7’er

J11 / G11

2009

7’er

J12 / G12

J13 / G13

J14 / G14

J15 / G15

J16 / G16

J Junior / G Junior

2008

2007

2006

2005

2004

2001-2003

9’er

9’er

11’er

11’er

11’er

11’er


ØVRIGE JENTEKLASSER

For Jenter 13 til 19 trenger vi snarlig tilbakemelding fra klubbene  om de ønsker å melde på lag, slik at vi klarer å sette opp klasser ved nok påmeldte lag. Vi vet av erfaring at mange lag deltar i andre cuper i samme perioden. 

 

PREMIERING:


I klasse 13 – 19 år får finalelagene pokal og spillere medaljer. 

I de øvrige klassene får alle medaljer.


DELTAGERAVGIFT:

13-19 år                          kr 1300,-

8 – 12 år                         kr 900,-

7 år                                   kr 450,-


TURNERINGSREGLER:

Se http://www.erdal-il.no/p/29174/turneringsregler for turneringsregler.


Påmeldingsfrister:

Klassene 13år – Jun                  16.2.2020

Klassene 7 år – 12 år                 15.3.2020


Giro for deltakeravgift vil bli tilsendt klubbvis. (Samlefaktura)

Påmelding er ikke gyldig før påmelding er betalt.


SPØRSMÅL ANGÅENDE ERDAL CUP:

pr. e-post: cup@erdal-il.no


PÅMELDING:

https://www.profixio.com/reg/erdalcup-2020


NB! Det sendes ut samlefaktura til klubbene!


NB! Samtidighetskonflikter

Erfaringsmessig er det noen skolearrangement og spesielt konfirmasjonsarrangement i cup perioden.

Send melding om det er datoer som vi skal ta hensyn til i kampoppsettet så tidlig som mulig.

Når oppsettet er endelig flyttes ikke kamper.


 

Erdal Cup

1980-2020