TurneringsreglerPuljer  - Årsklasser - Spilletider

Puljer

 Spilletid

Bane

G Jun     (01-03)

J Jun      (01-03)

2 x 30 min. 

11-er lag 

G 16      (2004)

J 16       (2004)

2 x 25 min.

11-er lag 

G 15      (2005)

J 15       (2005)

2 x 20 min.

11-er lag 

G 14      (2006)

J 14       (2006)

2 x 20 min. 

11-er lag 

G 13      (2007)

J 13       (2007)

2 x 20 min. 

9-er lag 


G 12      (2008)

J 12       (2008)

1 x 27 min.  

9-er lag

G 11      (2009)

J 11       (2009)

1 x 27 min.

7-er lag 

G 10      (2010)

J 10       (2010)

1 x 27 min.

7-er lag 

G 9        (2011)

J 9         (2011)

1 x 22 min.

5-er lag 

G 8        (2012)

J 8         (2012)

1 x 22 min.

5-er lag 

G 7        (2013)

G 6         (2014)

J 7         (2013)

J 6         (2014)

1 x 22 min.

1 x 22 min

3-er lag 

3-er lag 

Lag som ikke møter til kamp, uten særlig grunn, taper på "walk over" og resultatet blir satt til 0-3

Protester

Til å ta avgjørelser ved eventuelle protester vil det bli nedsatt en jury.
 For at en protest skal være gyldig, må den være innlevert skriftlig innen 1 time etter kampen, vedlagt kr. 200.- protestgebyr. Dommeren skal gjøres oppmerksom på at det vil bli lagt ned protest før han forlater baneområdet. Dersom protesten tas til følge, blir gebyret tilbakebetalt.

Premiering

For årsklassene 2013 - 2008 vil det ikke bli kåret noen vinner. Alle spillere vil i disse klassene bli premiert. Og i de andre klassene vil samtlige spillere samt to lagledere pr. lag få diplom.

Det spilles enkel serie i de klassene hvor det er påmeldt 4 eller 5 lag.
I de klassene hvor det bare er en pulje, vil puljevinnerne spille finale mot puljetoer.
 I de puljene som består av 3 lag spilles enkel serie hvor puljevinnerne spiller finale. 2. og 3. plass i puljene spiller om de neste plassene.

Samtlige finalelag blir premiert med lagspokal. Dessuten blir samtlige spillere premiert.

Praktiske opplysninger

Det lag som har flest poeng vinner puljen. Dersom flere lag ender på samme poengsum avgjøres rekkefølgen etter følgende regler.

 • Målforskjellen.
 • Antall scorende mål.
 • Resultat av innbyrdes oppgjør.
 • Loddtrekning.

Det lag som har flest poeng blir beste 2'er. Dersom flere lag ender på samme poengsum avgjøres rekkefølgen etter følgende regler.

 • Målforskjellen.
 • Antall scorende mål.
 • Loddtrekning.

Ved uavgjort i finalerundene avgjøres kampen ved:

 • Straffespark.
 • I finalene spilles også 2 x 5 min ekstra-omganger, hvor første mål vinner (Golden goal)


Dispensasjoner:

 • Ved dispensasjon følger vi HFKs regelverk når det gjelder overårige, ref. NFFs kampreglement kapittel 2: §2-3 (1):
 • I aldersklasser fra smågutt til og med junior, kan et lag pr kamp benytte inntil 2 overårige spillere i elleverfotball 
 • Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel, og kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere. (dersom det er meldt på lag i serien i klassen over er det ikke grunnlag for disp.) 
 • Utover dette kan kretsen "på grunnlag av søknad, gi spiller i nevnte klasser dispensasjon fra aldersbestemmelsene på grunn av mangel på sportslig tilbud" - §2-4 (1). De som har søkt og fått dispensasjon har et brev fra oss som de skal vise til motstanderne sine.
 • Samme spiller kan ikke spille på to lag i samme klasse.


 For øvrig spilles kampene etter NNF`s reglement, men med noe redusert spilletid.

Det er laglederne sin plikt å sette seg inn i turneringsreglementet.

Det lag som står oppført først i kampoppsettet er arrangør av kampen, og må derfor holde kampball og reserveball. Arrangørlaget må påse at det ikke blir drakt-kollisjoner.

Lagledere: husk innlevering av spillerlister før første kamp.

Dersom et lag trekker seg underveis, blir alle resultater oppnådd mot dette laget strøket.

Bruk av garderober skjer på eget ansvar, ta med verdisaker!

Erdal I.L. forbeholder seg retten til endringer i programmet


Last ned her:   Turneringsregler 


                                        Erdal idrettslag ønsker alle lag  velkommen til Erdal cup 2020

                                                                                  (1980-2020)