03.01.2021                                                                                                                                                                                     

  

Hovedstyret i Erdal IL kaller herved inn til årsmøte for 2020

  

Tid:  22. Februar 2021, kl 19:00  Sted: Erdal Grendahus, Rom nede ved kiosken 

Kan bli Teams møte grunnet Covid-19 situasjonen


Årsmøte i Erdal Idrettslag

 

I  henhold til klubbens vedtekter innkaller Styret i Erdal Idrettslag til årsmøte. Årsmøtet finner sted tirsdag 22. Februar 2020 kl 19.00 i grendahuset. ( evt Teams avhengig av koronasituasjonen)

(rom nede ved kiosken)


Følgende personer har møterett:

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. 

 

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Idrettslagets lovnorm:    nifs-lov-1.1.2020.

 

 Saker eller forslag som ønskes behandlet under årsmøtet må være Styret i hende senest 14 dager før dato for årsmøtet.

 

Senest 08.02.2020.  Sendes pr epost : post@erdal-il.no

 

Publisering av endelig saksliste med vedlegg senest 15.02.2020. Endringer i dokumenter kan forekomme fram til denne datoen.

 

 Årsmøte Erdal IL 2020:   Innkalling årsmøte 2020 EIL

  

Under følger saklisten for årsmøtet:

 

Sak 1: Åpning / Godkjenne de stemmeberettiget

Sak 2: Godkjenne Innkalling årsmøte 2020 EIL

Sak 3: Godkjenne Saksliste årsmøte Erdal Idrettslag 2020

Sak 4: Godkjenne Forretningsorden Erdal IL

Sak 5: Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til signering av protokoll

Sak 6: Behandle idrettslagets Årsrapport EIL 2020., herunder eventuelle gruppe årsmeldinger

Sak 7: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Sak 8: Behandle forslag og saker


Sak 8.1   Østsiden FK Askøy  / Budsjett 2021 og Samarbeidsdokument /Regnskap 2020 

Sak 8 .2  Vedta kontingent Media og E-sport 

Sak 8.3   Justering av honorar Leder, nestleder og økonomiansvarlig  

Sak 8.4     

Sak 8.5                                                                                                                                                                                                                                             

Sak 9:   Fastsette medlemskontingent


Medlemskontingenten er for 2021 foreslått slik: 

 Fotball fast sats inkl treningsavgift 1150 kroner

 For nye kull ankommer høst 750 kroner

E-sport og media 450 kroner

Idrettsskole 450 kroner

For nye kull ankommer høst 250 kroner

Støttemedlemskap 250 kroner

Medlemskort (styremedlemmer og trenere) 50 kroner

Alle summer inkluderer familiemedlemmer som ikke er aktive ved registrering i min idrett.

TrenerrabattKr 250 pr barn du trener i klubben – Fastsettes på årsmøte fra år til år• 250 kr pr årskull du trener. Trener du for eksempel G2012 og har barn i 2012 og 2014 får du250 kr i rabatt. Trener du 2012 og 2014 får du 500 kr i rabatt.

Medlemmer regnes som barn til fylte 13 år eller til de melder overgang til Østsiden FK AskøyUngdom regnes som barn inntil utgangen av det året de fyller 18 år.


Sak 10: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 11: Behandle idrettslagets Organisasjonsplan_EIL 2021
 

- Minimale endringer grunnet endring i styresammensetning 

- Sportslig utvalg


Sak 12:   Foreta følgende valg:           EIL Valg 2021

12.1               Styreleder

12.2               Nestleder  

12.3               Øvrige styremedlemmer

12.4               Regnskapsfører

12.5               Leder av valgkomiteen

12.6               Øvrige medlemmer av valgkomiteen

12.7               Varamedlem til valgkomiteen 


 

 Signert protokoll:                                                                                                                                                       

Protokoll årsmøte EIL 2020.pdf

  

Vedlegg til årsmøte 20202


                     NB! Vedlegg som er publisert bes om at er lest på forhånd for rask gjennomgang og avstemning under årsmøte

 

Arkiv

Protokoll 2020 -  Protokoll årsmøte EIL 2020

Protokoll 2019 -  Protokoll årsmøte EIL 2019

Protokoll 2018 -  Protokoll årsmøte EIL 2018 

Protokoll 2017 -  Protokoll-årsmøte-EIL-2017

Protokoll 2016  - Årsmøte EIL 2016

Protokoll 2015  - Full scan Årsmøte EIL

 

For ytterligere behov for innsyn til sakslisten, send oss en e-post til post@erdal-il.no

 


 

Velkommen

 

 

Med vennlig hilsen Styret Erdal IL