Erdal Grendahus
 

Erdal Idrettslag har besluttet at kun medlemmer som bidrar inn til klubben kan søke om leie av lokalet til festlige lag.

Det er primært ikke utleie av Grendahuset

 

Styrerommet kan lånes til møtevirksomhet ved avtale. 


                                                                                   

Kontaktperson grendahuset

Vidar Gjertsen


Mobil:

E-mail:

918 85 977

vidar.gjertsen@gmail.com 

 

 

 


   Ved spørsmål kan dere kontakte klubben via post@erdal-il.no