Den Gule Løypen

Den Gule løypen er en 5,8 km skogsti i området rundt Ingersvannet på Erdal. Stien er godt merket med gule merker på trær og steiner.

Turen starter ved Erdalsbanen og går inn i skogen ved det gamle duehuset på nedsiden av banen. Etter ca. 100 m holder du til høyre forbi et gammelt hus. Derfra er løypen merket.

Etter ca. 800 m deler stien seg. Skilt viser "Rød løype" til høyre og "Gul løype" til venstre. Ta til venstre og følg de gule merkene forbi Svana i retning Lien på Ask.

Før du kommer så langt treffer du et nytt skilt som viser "Gul løype" mot venstre i retning Ingersvannet.

Etter ca 3 km kan du skrive deg inn i boken som ligger i den gule boksen (se bilde under). Da befinner du deg midt inne i tjukkeste skogen med flott utsikt til Ingersvannet.

Fortsett deretter rundt vannet i retning mot Haugland og Steinrusten til du kommer til demningen og anleggsveien fra Steinrusten. Her krysser du veien og elven og tar bakken opp mot Frudalen. Du kommer da tilbake til Erdalsbanen på baksiden av drivhusene til Lyngbø.

Lett kuppert terreng med flotte stier og noe myrområder krever gode sko. Velegnet for både gående og joggende.

Trykkk på kartet for mer detaljer. God tur.