Alle med rolle i klubben skal framvise politiattest


Les om politiattest her:https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/


Last ned signert mal her: (Fyll inn navn og f.dato og følg instruks over)

Mal-politiattest-Erdal-IL.


Søk om politiattest her

Send utfylt søknad inn  her : https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/  (Digital søknad)


Ansvarlig for politiattest Erdal IL

Pål F.Hansen

(Vis fram mottatt politiattest til politiattest ansvarlig eller vara, politiattesten skal ikke lagres hos klubben)


Vara: Leder Erdal IL

Bjørn Ove Astrup


Link til NIF sin side

https://www.idrettsforbundet.n...