Planverk Erdal Idrettslag


KLUBBDRIFT

Erdal IL-Klubbhåndbok

Erdal IL - Organisasjonsplan_EIL 2021

Erdal IL -  Samarbeidsavtale Erdal, Østsiden og Ask.

Erdal IL-Økonomihåndbok

Erdal IL - Kommunikasjonsstrategi

Erdal IL - Fullmaktsmatrise

Erdal IL - Utleggsskjema

Erdal IL - Kampverter

Samtykkeerklaring-publisering-bilde-og-film-av-barn (Print og fyll ut)

Klubbens_rolle_som_samfunnsaktor


GDPR i Erdal Idrettslag

GDPR i Erdal Idrettslag


Politiattest

http://www.erdal-il.no/p/29245/politiattester


SPORTSLIG

Erdal-IL-Sportslig-plan

Erdal IL - Mål og treningfokus

ERDAL IL - Mal årsrapport

Barnefotball Sesongen 2020 

Barnefotball-verdier_og_virkemidler


FAIR PLAY

Trenervett_oppslag

Foreldrevett regler


ROLLER / FUNKSJONER

Erdal IL - Retningslinjer Valg komite.

Erdal Idrettslag - Økonomirutiner for lagledere og trenere.

Erdal-IL -Foreldrekontakt

Erdal IL- Kioskrutiner


COVID 19!


Til medlemmer

 Baneinndeling


 

                                                                   

                                                         Siste informasjon

https://www.fotball.no/kretser/hordaland/om-kretsen/artikler/2020/nye-innstramminger-for-nff-hordaland/                                              Erdal IL - Treninger Covid 19 v6Erdal IL - Tiltak Covid 19. (koronavirus)

Erdal IL - Treninger Covid 19 v3 

Erdal IL - Kampverter smittesporing


Vedlegg

Smittevern-og-sporing-på-Erdal-ILs-anlegg 

Sjekkliste før - under - etter trening

Sjekkliste før under og etter kamp

Sjekkliste før under og etter turnering

Alle årskull utnevne kampvert i høst. Her er det utarbeidet ett skjema med QR kode som scannes. Du føres da til skjema som må fylles ut og sendes inn til klubben. Dette oppbevares i 10 dager. Alle som er på baneområdet ifm kamper må fylle ut dette. Det vil henges opp laminert plakat med QR koden på baneområdet.

 

Kontroll på treninger må også iverksettes. Alle som deltar på treninger og "publikum" må registeres. Her er alternativer for utførelse av dette. Det kan maks være 200 personer på hele baneområdet!

 

1. Scan QR kode og fyll ut skjema for hver enkelt.

2. Benytt spond og påmeldinger på treninger

3. Benytt poll på facebookgruppen til årskullet du tilhører.

4. Send status til post@erdal-il.no

 


Hvordan skal idrettslag reagere på mobbing?

https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/hvordan-skal-idrettslag-reagere-pa-mobbing/

https://www.idrettsforbundet.no/tema/mobbing/

Erdal Idrettslag - Retningslinjer mot mobbing.


Etiske veiledere i idretten

https://www.idrettsforbundet.no/tema/nifs-verdiarbeid/etiske-veiledere-i-idretten/

Retningslinjer_overgrep_og_trakassering.pdf

Retningslinjer-alkohol


Retningslinjer / Veiledninger

Veileder-for-informasjonssikkerhet-i-idretten

Veileder_medisinsk-beredskap-ved-idrettsarrangementer

Veiledning_trafikksikkerhet

Veiledning for-behandling-av-personopplysninger-og-informasjonssikkerhet

Veiledning dugnad (NIF)Nyhetsbrev Erdal Idrettslag: 2020


Stengt for aktivitet


 Ål Cup


 Alle må bidra


Støtt klubben med netthandel


Godt driv i klubben


Annerledesåret 2020 

Vi Styrker hjemmesiden vår


E-sport og mediaAnnen relevant informasjon


Lær om vår hjemmeside


Nyhetsbrev Erdal Idrettslag


Nyhetsbrevene inneholder aktuelle nyhetssaker og viktig informasjon fra Erdal Idrettslag. Nyhetsbrevene sendes pr e-post og vi har derfor behov for at du registrerer din e-postadresse.

  • Det er kun din e-postadresse vi registrerer og som vi oppbevarer så lenge du ønsker å motta nyhetsbrev.
  • Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevene ved å klikke på «Meld meg av nyhetsbrev» nederst i nyhetsbrevene du mottar fra oss. 
  • Din e-post vil da umiddelbart bli slettet. E-postadressen vil også slettes dersom vi får tilbakemelding om at den ikke lenger er aktiv. 
  • Til utsendelse av nyhetsbrev benyttes Idrettenonline som databehandler. Databasen der opplysningene lagres driftes av Idrettenonline og vil ikke deles med andre. 

Meld meg på nyhetsbrev fra Erdal Idrettslag


Subscribe to newsletter