Styret vårt

Pål Hansen

Rolle: Leder

Tlf: 982 56 620
Epost: leder@erdal-il.no 

Vidar Gjertsen

Rolle: Nestleder

Tlf: 918 85 977
Epost: vidar.gjertsen@erdal-il.no  

Roy-Arild Hansen Dybvik

Rolle: Kasserer

Tlf: 920 46 064
Epost: faktura@erdal-il.no 

Malin Hellevang Sture

Rolle: Styremedlem/Materialforvalter

Tlf: 948 86 161
Epost: materialforvalter@erdal-il.no 

Roy Solberg

Rolle: Varamedlem

Tlf: 404 55 444
Epost: post@erdal-il.no