Erdal IL`s 10 bud:

by Erdal Idrettslag


Det fordrer at vi tar vare på tingene våre, og hverandre. For å hjelpe oss med dette har vi laget noen kjøreregler


1: Alt utstyr og alle medlemmer skal behandles med aktsomhet og respekt. 
 

2: Flaming, trolling, mobbing, banning og andre lignende aktiviteter blir ikke tolerert.
 

3: Ingen utover styret kan installere programvare eller laste ned innhold på Erdal IL`s maskiner. 
 

4: Mat og drikke inntas ikke i nærheten av datautstyr. Frukt og vann kan nytes ellers i lokalet
 

5: Kun medlemmer av klubben og ledere kan oppholde seg i Erdal IL`s lokale på ordinære klubbkvelder. (Ved LAN og turneringer er det egne regler for inngang.) 
 

6: Ved kø på maskinene er det ansvarlig fra styret som organiserer fordeling av tid og aktiviteter.
 

7: Det er lov å ta med egne maskiner, men det er ikke lov å bruke nettet i lokalet til seeding av torrents, nedlastning av programvare, eller andre lignende aktiviteter. 
 

8: Etter bruk skal alle programmer lukkes på maskinen, alt utstyr som har blitt koblet ut må kobles tilbake, og maskinene skal være klar for neste bruker. 
 

9: Alle har et ansvar for å rydde etter seg selv. 
 

10: Overtredelse av disse reglene vil medføre bortvisning og/eller tidsavgrenset eller permanent utestengelse. Det er styret i Erdal IL som avgjør disiplinære tiltak.