02.01.2020                                                                                                                                                                                      

  

Hovedstyret i Erdal IL kaller herved inn til årsmøte for 2019.

  

Tid:  20. Februar 2020, kl 19:00  Sted: Erdal Grendahus, Rom nede ved kiosken 

   

Årsmøte i Erdal Idrettslag

 

I  henhold til klubbens vedtekter innkaller Styret i Erdal Idrettslag til årsmøte. Årsmøtet finner sted tirsdag 20. Februar 2020 kl 19 i grendahuset.

(rom nede ved kiosken)


Følgende personer har møterett:

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. 

 

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Idrettslagets lovnorm:    nifs-lov-1.1.2020.

 

 Saker eller forslag som ønskes behandlet under årsmøtet må være Styret i hende senest 14 dager før dato for årsmøtet.

 

Senest 06.02.2020.  Sendes pr epost : post@erdal-il.no

 

Publisering av endelig saksliste med vedlegg senest 13.02.2020

 

 Årsmøte Erdal IL 2019:   Innkalling årsmøte EIL 

  

Under følger saklisten for årsmøtet:

 

Sak 1: Åpning / Godkjenne de stemmeberettiget

Sak 2: Godkjenne Innkalling årsmøte EIL 

Sak 3: Godkjenne Saksliste årsmøte Erdal Idrettslag 2019

Sak 4: Godkjenne Forretningsorden Erdal IL

Sak 5: Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til signering av protokoll

Sak 6: Behandle idrettslagets Årsrapport EIL 2019., herunder eventuelle gruppe årsmeldinger

Sak 7: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Sak 8: Behandle forslag og saker


Sak 8.1 Østsiden FK Askøy  / Budsjett 2020 og Samarbeidsdokument Signert avtale 2020 /Regnskap 2019 (e-post om innsyn)

Sak 8 .2 Flomlys, Overgang til led. Betydelig investering

Sak 8.3  Sportslig utvalg opprettes. Koordineres av sportslig leder og trenerveileder. Rapporterer til styret i Erdal Idrettslag.

Sak 8.4    Nytt banedekke. Sette ned en komité som ser på mulighet for nytt banedekke, kostnader,tidsplan utvidelse osv.   

Sak 8.5   Sette en komité som skal se på mulighet om en eventuell full sammenslåing med Ask/Erdal/ØFK , Merk: Dette er kun for kartlegging av mulighet, ikke bestemmelse om sammenslåing i år!  (Sammenslåing må årsmøte godkjennes av samtlige 3 klubber hvis dette blir aktuelt i framtiden)                                                                                                                                                                                                                                                   

Sak 9:   Fastsette medlemskontingent

Erdal IL

Fast sats inkl treningsavgift                                   1100 kroner

For nye kull ankommer høst                                    700 Kroner

Begge summer inkluderer familiemedlemmer som ikke er aktive ved å registrere seg i min idrett.


Idrettsskolen

Fast sats                                                                   400 Kr

For nye kull ankommer høst                                    200 Kroner

Begge summer inkluderer familiemedlemmer som ikke er aktive ved å registrere seg i min idrett.


Sak 10: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 11: Behandle idrettslagets Organisasjonsplan_EIL

- Minimale endringer grunnet endring i styresammensetning 

- Sportslig utvalg


Sak 12:   Foreta følgende valg:                               Valg 2020 Erdal IL

12.1               Styreleder

12.2               Nestleder  

12.3               Øvrige styremedlemmer

12.4               Regnskapsfører

12.5               Leder av valgkomiteen

12.6               Øvrige medlemmer av valgkomiteen

12.7               Varamedlem til valgkomiteen 


 

                                                                                             Protokoll årsmøte EIL 2019

                                                                          oppdatert 20.02.2020

  

Vedlegg til årsmøte 2019


                     NB! Vedlegg som er publisert bes om at er lest på forhånd for rask gjennomgang og avstemning under årsmøte

 


 

For ytterligere behov for innsyn til sakslisten, send oss en e-post til post@erdal-il.no

 


 

Velkommen

 

 

Med vennlig hilsen Styret Erdal IL


Levert avIdrettenOnline