Idrettsskolen


Innmelding her:  https://www.ostsidenfk.no/register/apply/application

Utmelding her:   https://www.ostsidenfk.no/p/51117/utmelding-ostsiden-askoy-fk


17.01.2022

Idrettskolen 2022

 

Velkommen til Østsiden Erdal idrettsskole! 

Dette tilbudet gjelder barn i alderen 3-7 år.

Treningstider er torsdager klokken 17-18 i grendahuset, Erdal

Det er bading i terapibadet hver 2.uke 

 

Oppdatert informasjon og endringer i program blir fortløpende publisert på vår Facebook side

Alle oppfordres til å søke opp gruppen Østsiden Erdal idrettsskole og sende en forespørsel om medlemskap. 

• Organisering

 

Det er frivillige foreldre som har hovedansvar for aktivisering i hallen. Vi har engasjert oss fordi vi ønsker å opprettholde tilbudet barna har om aktivitet gjennom idrettsskolen. Men vi er ikke "lærde", og vi er avhengige av at foreldre er med på veiledning i oppgaver, hjelpe til gjennom timen og rydde etterpå – en fin anledning til å ha det gøy sammen! 

En vanlig økt i hall består av en presentasjonsrunde av barna for å bli litt kjent, fulgt av organisert oppvarming/ lek. Etter dette tar vi frem baller, leker og utstyr og lar barna leke fritt. De siste 10 minuttene bruker vi på en samlet avslutningsaktivitet og rydding.

I bassenget er det ingen styrt aktivitet, og dette er kun for medlemmer av idrettsskolen med følge av hver sin voksen. Max antall i bassenget er 30 personer (15 barn+15 foreldre). Det er dessverre ikke mulig for søsken å bli med dersom de ikke er registrert som medlem på idrettskolen. Viktig at alle dusjer uten badetøy før en går i bassenget.

 

Terminliste Vinter/ vår 2022:

(trening i hall er med forbehold om grønt nivå eller avvikling av trafikklysmodell i barnehager og skoler. Foreløpig gjennomføres kun trening i basseng) 

Uke

klokken 17-18

2

Basseng

3

Hall (utgår)

4

Basseng

5

Hall

6

Basseng

7

Hall

8

Basseng

9

Hall

10

Basseng

11

Hall

12

Basseng

13

Hall

14

Basseng

15

Påskeferie

16

Basseng 

17

Hall

18

Basseng

19

Hall

20

Basseng

21

Kristi Himmelfartsdag

22

Basseng

23

Avslutning

24

Basseng

 

• Vedtekter

 

§1 Formål

Idrettskolen organiserer idrettsaktiviteter for barn i aldersgruppen 3 til 7 år pr 2022.  Gjennom allsidig tilbud skal det legges vekt på stimulering og utvikling av barnas fysiske, psykiske og sosiale evner.  Aktivitetene skal være varierte og gi tilbud om innføring i flere idretter.

 

§2 Organisatorisk tilknytning
Erdal idrettsskole er undergruppe av Erdal Idrettslag.

 

§3 Deltakere
Erdal Idrettsskole skal være et åpent tilbud for alle barn i aldersgruppen bestemt i §1.  Det er frivillige foreldre som styrer aktivitetene i hallen. Foresatte har ansvar for barnets sikkerhet i hall, det er ikke mulig for den frivillige å ivareta dette. Deltakelse i basseng er på eget ansvar og risiko, det er ikke noe styrt aktivitet i bassenget

§4 Opptak   
Idrettsskoleåret følger det ordinære skoleåret.  En trenger ikke å sende søknad om deltakelse ved idrettsskolen. Første gangs oppmøte skal foregå i hallen i grendahusetDet må være betalt kontingent før bading i basseng. 

§5 Deltakeravgift
Deltakeravgiften fastsettes av årsmøtet i Erdal IL og betales forskuddsvis.  Den er pr i dag 400 kr pr år (skoleår). Deltakere som starter før 1. februar betaler full avgift.  Deltakere som starter etter denne dato betaler halv deltakeravgift. Barn som er medlem av fotballgruppen betaler kontingent til denne, og skal ikke betale til idrettsskolen.

§6 Fotografering

Det er ikke tillatt å fotografere av hensyn til andre deltakeres rett til anonymitet. Det er ønskelig at ikke noen blir avbildet uten å ha gitt sitt samtykke.

§7 Forsikring

Barna som er registrert på medlemslisten til idrettsskolen og har betalt kontingent er medlemmer av Erdal IL. Når de deltar i organisert aktivitet i klubbens regi, er de dermed forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Dere kan lese mer om dette her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

• Registrering

 

Det er viktig å registrere barna på følgende lenke:

Innmelding her:  https://www.erdal-il.no/register/apply/application

Utmelding her:   https://www.erdal-il.no/p/29160/utmelding

 

Kontingent er fastsatt til 400 kroner (200 kr ved oppstart etter 1. februar) 

Foreldre oppfordres til å melde seg inn i klubben. Støttemedlemskap er fastsatt til 75 kroner. 

Vi minner om at Erdal idrettslag har inngått avtale med Askøy kommune om å forplikte seg i arbeidet med å minske barnefattigdom og redusere konsekvensene av det å vokse opp i lavinntektsfamilier. Lavinntektsfamilier kan få dekket kostnader til medlemsavgifter og idrettsutstyr. Ta kontakt med Erdal idrettslag ved leder på post@erdal-il.no for å søke om fritak fra kontingent.

Ved spørsmål ta kontakt med trenerne på idrettskolen eller leder ved 

Trine-Lise Dræge Steinskog

Tlf: 96222247

E-mail: trinelisesteinskog@gmail.com

 

19.10.2021


Under finner du et tentativt program for høst og vinter. For at dette skal kunne gjennomføres er det nødvendig med flere voksne frivillige. Undertegnede drar i gang en økt på torsdag, og håper på å se dere – det er kanskje yngre søsken som er klare for dette nå?!

 

Idrettskolen Høst/ vinter 2021

 

Velkommen til Erdal idrettsskole!

Etter en tids pause håper vi på å få liv i idrettskolen igjen. Vi er derimot avhengige av at noen melder seg som frivillige for å holde dette tilbudet!

 

Program:

NB! Med forbehold at noen melder seg og tar ansvar.

 

Uke

Torsdag

kl.17-18

42

Hall

43

Hall

44

Basseng

45

Hall

46

Basseng

47

Hall

48

Basseng

49

Hall

50

Avslutning

Bading kan kun gjennomføres ved registrert medlemskap og innbetalt kontingent. Se fanen ‘Bli medlem’ for innmelding på https://www.erdal-il.no/p/29181/idrettsskolen.

 

Det er bading i terapibadet hver 2.uke frem til jul kl.17-18

 

 • Organisering

 

Det er frivillige foreldre som har hovedansvar for aktivisering i hallen. Vi har engasjert oss fordi vi ønsker å opprettholde tilbudet barna har om aktivitet gjennom idrettsskolen. Men vi er ikke "lærde", og vi er avhengige av at foreldre er med på veiledning i oppgaver, hjelpe til gjennom timen og rydde etterpå – en fin anledning til å ha det gøy sammen!

 

En vanlig økt i hall består av en presentasjonsrunde av barna for å bli litt kjent, fulgt av organisert oppvarming/ lek. Etter dette tar vi frem baller, leker og utstyr og lar barna leke fritt. De siste 10 minuttene bruker vi på en samlet avslutningsaktivitet og rydding.

 

I bassenget er det ingen styrt aktivitet, og dette er kun for medlemmer av idrettsskolen med følge av hver sin voksen. Max antall i bassenget er 30 personer (15 barn+15 foreldre). Det er dessverre ikke mulig for søsken å bli med dersom de ikke er registrert som medlem på idrettskolen. Viktig at alledusjer uten badetøy før en går i bassenget.

 

 • Vedtekter

 

§1 Formål

Idrettskolen organiserer idrettsaktiviteter for barn i aldersgruppen 3 til 7 år pr 2019.  Gjennom allsidig tilbud skal det legges vekt på stimulering og utvikling av barnas fysiske, psykiske og sosiale evner.  Aktivitetene skal være varierte og gi tilbud om innføring i flere idretter.

 

§2 Organisatorisk tilknytning
Erdal idrettsskole er undergruppe av Erdal Idrettslag.

 

§3 Deltakere
Erdal Idrettsskole skal være et åpent tilbud for alle barn i aldersgruppen bestemt i §1.  Det er frivillige foreldre som styrer aktivitetene i hallen. Foresatte har ansvar for barnets sikkerhet i hall, det er ikke mulig for den frivillige å ivareta dette. Deltakelse i basseng er på eget ansvar og risiko, det er ikke noe styrt aktivitet i bassenget

§4 Opptak   
Idrettsskoleåret følger det ordinære skoleåret.  En trenger ikke å sende søknad om deltakelse ved idrettsskolen. Første gangs oppmøte skal foregå i hallen i grendahuset. Det må være betalt kontingent før bading i basseng.

§5 Deltakeravgift
Deltakeravgiften fastsettes av årsmøtet i Erdal IL og betales forskuddsvis. Den er pr i dag 400 kr pr år (skoleår). Deltakere som starter før 1. februar betaler full avgift.  Deltakere som starter etter denne dato betaler halv deltakeravgift. Barn som er medlem av fotballgruppen betaler kontingent til denne, og skal ikke betale til idrettsskolen.

§6 Fotografering

Det er ikke tillatt å fotografere av hensyn til andre deltakeres rett til anonymitet. Det er ønskelig at ikke noen blir avbildet uten å ha gitt sitt samtykke.

§7 Forsikring

Barna som er registrert på medlemslisten til idrettsskolen og har betalt kontingent er medlemmer av Erdal IL. Når de deltar i organisert aktivitet i klubbens regi, er de dermed forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Dere kan lese mer om dette her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

 

 • Registrering

Alle må registrere seg på en liste tatt med av ledere av idrettskolen. Man MÅ møte i hallen i grendahuset første gang (ikke i bassenget).

 

 • Betaling

Forhåpentligvis er idrettskolen noe for deg! I så fall bes du betale en kontingent på 400 kroner (200 kr ved oppstart etter 1. februar) til kontonummer 36245351008.Husk å merke innbetalingen med ditt barns navn.  Velkommen!!

 

Minner om at Erdal idrettslag har inngått avtale med Askøy kommune om å forplikte seg i arbeidet med å minske barnefattigdom og redusere konsekvensene av det å vokse opp i lavinntektsfamilier. Lavinntektsfamilier kan få dekket kostnader til medlemsavgifter og idrettsutstyr. Ta kontakt med Erdal idrettslag ved leder på post@erdal-il.no for å søke om fritak fra kontingent.

 

 

Ved spørsmål ta kontakt med Trine-Lise Dræge Steinskog

 

Tlf: 96222247

Email: trinelisesteinskog@gmail.com

 


11.03.2021

Idrettskolen 2021

 

Velkommen til Erdal idrettsskole! 

Foreløpig vil øktene kun foregå i basseng da vi ikke ser det forsvarlig å invitere barn med voksne fra ulike barnehager og skoler. Inntil videre tilbyr vi bading i Terapibadet annenhver uke:

 

 

Uke

kl.17-18

10

Basseng

11


12

Basseng

13

Påske

14

Basseng

15


16

Basseng

17


18

Basseng

19

Kr.Himmelfart

20

Basseng

21


22

Basseng

23


24

Basseng
 


Bading kan kun gjennomføres ved registrert medlemskap og innbetalt kontingent. Se fanen ‘Bli medlem’ for innmelding. 

 https://www.erdal-il.no/register/apply/application

 

Det er bading i terapibadet hver 2.uke frem til jul – OBS tidspunkt kl.17-18! 

_______________________________________

 


Kommunens regler for smittevern - Askøy Terapibad: 

 

 • Syke personer skal ikke bade. Er du syk, hold deg hjemme til du er frisk. 
 • Hold minst en meter avstand til andre, både i basseng og på land. Vi legger til rette, men det er ditt ansvar å følge opp. Avstandsregler gjelder ikke familier.
 • Sprit hendene på veg inn og ut av garderoben
 • Dusj naken og bruk såpe før bading!
 • Hold orden i garderoben. Heng opp tøyet ditt og ikke bruk mer plass enn nødvendig.
 • Hver gruppe skal ha en ansvarlig som oppgir navn og telefonnummer til hallvert og som er ansvarlig for å ha oversikt over resten av gruppen.

 

____________________________________

 

Ved spørsmål ta kontakt med Trine-Lise Dræge Steinskog

 

Tlf: 96222247

Email: trinelisesteinskog@gmail.com
06.01.2020

Praktisk info


Velkomstbrev-idrettskolen


Erdal idrettsslag har idrettsskole for de yngste barna.

Idrettsskolen er torsdager i Grendahuset.


Halltid: 3-5 år kl 17-18, 5-7 år kl. 18-19 


Idrettsskolen har tid i bassenget i terapibadet på Furuly torsdag i lik uke.

Terapibadet: kl.17-18 hver gang. OBS at ALLE må dusje UTEN badetøy før de går i bassenget.

Det er bading i terapibadet hver 4.uke – her er det ingen styrt aktivitet. 


Idrettskolen Høst 2020

 

Velkommen til Erdal idrettsskole! 

Foreløpig vil øktene kun foregå i basseng da Grendahuset er stengt på grunn av smitte forebygging. Vi krysser fingrene for at vi kan ha oppstart i hall etter høstferien. 

 

Terminliste:

 

Uke

3-5 år (kl.17-18)

5-7 år (kl.18-19)

34

Basseng

35

 

36

Basseng

37

 

38

Basseng

39

 

40

Basseng 

41

Høstferie

42

Hall

Basseng

43

Hall

Hall

44

Basseng

Hall

45

Hall

Hall

46

Hall

Basseng

47

Hall

Hall

48

Basseng

Hall

49

Avslutning

Avslutning

Bading kan kun gjennomføres ved registrert medlemskap og innbetalt kontingent. Se fanen ‘Bli medlem’ for innmelding. 

 

Det er bading i terapibadet hver 2.uke frem til høstferien – OBS tidspunkt kl.17-18! 

_______________________________________

 

Kommunens regler for smittevern - Askøy Terapibad: 

 

 • Syke personer skal ikke bade. Er du syk, hold deg hjemme til du er frisk. 
 • Hold minst en meter avstand til andre, både i basseng og på land. Vi legger til rette, men det er ditt ansvar å følge opp. Avstandsregler gjelder ikke familier.
 • Sprit hendene på veg inn og ut av garderoben
 • Dusj naken og bruk såpe før bading!
 • Hold orden i garderoben. Heng opp tøyet ditt og ikke bruk mer plass enn nødvendig.
 • Hver gruppe skal ha en ansvarlig som oppgir navn og telefonnummer til hallvert og som er ansvarlig for å ha oversikt over resten av gruppen.

 

____________________________________

 

For at vi kan ha oversikt er det viktig at dere sender en mail til undertegnede om dere vil bade. Det vil bli førstemann til mølla ettersom det er max. 30 som kan bade samtidig. Om noen ikke får plass vil disse bli prioritert ved neste bading.

 

 

Ved spørsmål ta kontakt med Trine-Lise Dræge Steinskog

 

Tlf: 96222247

Email trinelisesteinskog@gmail.com