7 er fotball

Banemål: 50 x 30

Keepersone: 7 x 8

Bane A er ved ballboden og bane C er ved kiosken


                                                       NB! Ved 3 v 3 Fotball skal alltid bane A på dette bildet benyttes            

                 


5 er fotball

Bane A er ved kiosken og bane C er ved ballboden på dette bildet

                


                                                     NB! Ved 3 v 3 Fotball skal alltid bane C på dette bildet benyttes
                


              Ved andre baneinndelinger avtales det mellom trenere hvem som spiller hvor.
                                          

                                                     Oversikt alle baneinndelinger