Siste informasjon


05. Jan 2021

Askøy kommune

Vi følger de nasjonale retningslinjene som gjelder til 18. januar.
- Kort fortalt anbefales alle å holde seg hjemme, og ha kontakt med færrest mulig utenfor husstanden. Det er viktig at vi klarer å holde smitten nede

Her er nasjonale regler: https://www.regjeringen.no/.../innforer-flere.../id2826466/


Utdrag nasjonale regler 

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar. ( til 18 jan)


Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.OPPDATERES MED INFO FRA NFFNÅR DET FORELIGGER


07.des 2020 NFF Hordaland

Fra månedsskiftet november til desember har vi sett en positiv endring i smittetall og situasjonen har bedret seg. Derfor åpner nå flere kommuner opp for å følge de nasjonale retningslinjene knyttet til koronapandemien.

Hver enkelt klubb må gjøre seg kjent med de gjeldende retningslinjer i sin tilhørende kommune.

Flere av de syv nærliggende kommunene til Bergen (Alver, Osterøy, Vaksdal og Øygarden) har valgt å gå tilbake til de nasjonale retningslinjene, mens Askøy, Bjørnafjorden og Samnanger følger de retningslinjene Bergen kommune viderefører til og med 20.desember.

NFF er tydelige på at vi anbefaler at klubbene ikke gjennomfører spillerutviklingstiltak og lignende på tvers av grupper og klubber.

Følgende retningslinjer gjelder nå:

Nasjonale koronavettregler:

 1. Føler du deg syk, bli hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Alltid minst en meters avstand så lenge vi ikke spiller fotball.
 4. Alle personer som deltar i fotballaktivitet eller er publikum skal være registrert med navn, tidspunkt og telefonnummer
 5. Klubben er ansvarlig for aktiviteten og smittevernet
 6. Barn og unge til og med året de fyller 20 år kan trene og spille kamper med kontakt
 7. Spillere eldre enn 20 år kan trene med kontakt*
  *Gjelder ikke spillere fra og med menn senior 4. divisjon og nedover eller futsal.
 8. En gruppe bør være fast over tid og det anbefales som hovedregel en gruppestørrelse på inntil 20 spillere

Les hva fotballens koronahåndbok skriver om treningsgjennomføring her.

 • Barn og unge til og med de som fyller 20 år i inneværende år kan drive med flere idrettsaktiviteter parallelt og således delta i flere grupper per uke; for eksempel fotball en dag, svømming en annen dag og langrenn en tredje dag. For å begrense antall nære kontakter og således redusere risiko for smitte, bør det vurderes å begrense antall aktiviteter per utøver dersom det innebærer deltagelse i mange ulike grupper. Av samme årsak bør bytte mellom ulike grupper innenfor samme idrett også begrenses.
 • Spillerutviklingstiltak og lignende på tvers av grupper og klubber bør ikke gjennomføres nå. For å begrense antall nære kontakter og således redusere risiko for smitte, bør det vurderes å begrense antall aktiviteter per utøver dersom det innebærer deltagelse i mange ulike grupper. Av samme årsak bør bytte mellom ulike grupper innenfor samme idrett også begrenses.

I NFF Hordaland gjelder følgende:

Krets- og forbundsaktiviteter - gjelder ut 2020.

 • All kampaktivitet stanses og avlyses i hele fotballkretsen, og sesongen er avsluttet pr. 5.11.20
 • All sone- og kretslagsaktivitet avlyses i november og desember
 • Alle fysiske kurs, samlinger og møteplasser avlyses ut året
 • All nasjonal kursvirksomhet utsettes, foreløpig ut året

Klubbaktiviteter – for klubber i kommuner med strengere tiltak enn de nasjonale retningslinjene

 • Trening på lagsnivå i klubbregi opprettholdes for barn og ungdom
 • All trening for voksne (født 1999 og tidligere) er forbudt
 • Aktivitetstilbud med utøvere på tvers av klubber skal ikke forekomme. Unntak kan være faste FFO-tilbud, mens ekstratilbud ellers skal avlyses.
  • "Bør", fra koronahåndboken, er erstattet med "skal" for å vise tilstrekkelig ansvarlighet i lys av at det i vår krets er ekstra høyt smittetrykk. 

Klubbaktiviteter – for klubber i kommuner med nasjonale retningslinjer

 • Barn og unge til og med året de fyller 20 år kan trene og spille kamper med kontakt.
 • Spillere eldre enn 20 år kan trene med kontakt*
  *Gjelder ikke spillere fra og med menn senior 4. divisjon og nedover eller futsal.
 • Aktivitetstilbud med utøvere på tvers av klubber skal ikke forekomme. Unntak kan være faste FFO-tilbud, mens ekstratilbud ellers skal avlyses.
  • "Bør", fra koronahåndboken, er erstattet med "skal" for å vise tilstrekkelig ansvarlighet i lys av at det i vår krets har vært ekstra høyt smittetrykk. 

Vi oppfordrer klubbene til å vise respekt og ansvarlighet overfor myndighetenes budskap gjennom fortsatt lojalt å støtte opp om disse retningslinjene i ukene fremover. Herunder kommunisere ut til medlemmer og foresatte. 

Vi har de siste ukene fått flere bekymringsmeldinger fra klubber relatert til at utøvere allikevel deltar på private tiltak. Vi anbefaler at klubbene oppfordrer sine medlemmer og foresatte til ikke å delta på slike tiltak. 

Vi henviser forøvrig til NFFs koronahåndbok, og særskilt kapitelet om treningsgjennomføring. Derunder punktet "Treninger og aktivitet i klubb og mellom klubber." 

NFF Hordaland anbefaler og oppfordrer videre til at fysiske møteplasser i klubbregi begrenses så langt mulig, og at møter som hovedregel gjennomføres digitalt. Det er viktig at organisasjonslivet og klubbhverdagen lever, men at vi viser ansvarlighet gjennom å gjennomføre mest mulig digitalt de kommende ukene.

Avslutningsvis oppfordrer vi alle våre klubber og medlemmer til å ivareta hverandre, være med på dugnaden og vise ansvarlighet.

Web versjon
04.des.2020   Tiltak gjelder til 20.des 2020

Tiltakene gjelder på Askøy fra og med mandag 7. desember. Dette er endringene:

 • Det blir lov med ti personer i private sammenkomster, forutsatt at det er mulig å holde en meters avstand. Den nasjonale anbefalingen om maksimalt fem gjester gjelder også på Askøy.
 • På offentlige innendørs arrangementer på offentlig sted er det lov med med inntil 20 deltakere til stede samtidig. Har deltakerne faste sitteplasser, kan 50 deltakere være til stede samtidig.
 • Treningssentre, idrettshaller, svømmehaller og lokaler for tilsvarende aktiviteter kan åpne for individuell trening der avstandskravet overholdes. Forbudet mot trening i grupper videreføres, med unntak for toppidrett og skoleundervisning eller organisert trening for barn og unge under 20 år.
 • Bingohaller og lignende aktivitetstilbud, biblioteker, museer og lignende tilbud kan åpne, men det må være mulig å holde to meters avstand.
 • Tillatt åpningstid på serveringssteder og skjenkesteder utvides til klokken 23.00, med avslutning av alkoholservering klokken 22.30. Kulturarrangementer hvor det er forhåndsolgt nummererte billetter, og gjestene sitter på faste plasser, vil kunne spille ferdig sin forestilling som planlagt.
 • Videregående skole pålegges ikke lenger rødt nivå, men dette blir opp til fylket eller den enkelte skoleeier å avgjøre i den enkelte skoles situasjonen.

Alle andre tiltak videreføres uendret.

23.nov 2020

Vi oppfordrer klubbene til å vise respekt og ansvarlighet overfor myndighetenes budskap gjennom fortsatt lojalt å støtte opp om disse retningslinjene i ukene fremover. Herunder kommunisere ut til medlemmer og foresatte.NFF Hordaland gjelder følgende:

Krets- og forbundsaktiviteter - gjelder ut 2020.

 • All kampaktivitet stanses og avlyses i hele fotballkretsen, og sesongen er avsluttet pr. 5.11.20
 • All sone- og kretslagsaktivitet avlyses i november og desember
 • Alle fysiske kurs, samlinger og møteplasser avlyses ut året
 • All nasjonal kursvirksomhet utsettes, foreløpig ut året

Klubbaktiviteter - gjelder foreløpig t.o.m. 7.12.

 • Trening på lagsnivå i klubbregi opprettholdes for barn og ungdom
 • All trening for voksne (født 1999 og tidligere) stanses og er ikke tillatt
 • Alle aktivitetstilbud med utøvere på tvers av klubber skal ikke forekomme. Unntak kan være faste FFO-tilbud, mens ekstratilbud ellers skal avlyses.
  • "Bør", fra koronahåndboken, er erstattet med "skal" for å vise tilstrekkelig ansvarlighet i lys av at det i vår krets er ekstra høyt smittetrykk. 


Vi har de siste ukene fått flere bekymringsmeldinger fra klubber relatert til at utøvere allikevel deltar på private tiltak. Vi anbefaler at klubbene oppfordrer sine medlemmer og foresatte til ikke å delta på slike tiltak. 

Vi henviser forøvrig til NFFs koronahåndbok, og særskilt kapitelet om treningsgjennomføring. Derunder punktet "Treninger og aktivitet i klubb og mellom klubber." 

NFF Hordaland anbefaler og oppfordrer videre til at fysiske møteplasser i klubbregi begrenses så langt mulig, og at møter som hovedregel gjennomføres digitalt. Det er viktig at organisasjonslivet og klubbhverdagen lever, men at vi viser ansvarlighet gjennom å gjennomføre mest mulig digitalt de kommende ukene.

Avslutningsvis oppfordrer vi alle våre klubber og medlemmer til å ivareta hverandre, være med på dugnaden og vise ansvarlighet.Idrettshaller, svømmehaller, og lokaler for tilsvarende aktiviteter skal holdes stengt.


Koronatiltak på Askøy 23. november - 6. desember 2020

 Publisert 23. november 2020
 

Mandag 23. november ble det avgjort at den opprinnelige smittevernforskriften, som gjaldt til og med 23. november, blir videreført i to uker - til og med 6. desember.


Les hele forskriften:Små justeringer fra 7. november-forskriften

Det er gjort noen mindre endringer i nåværende forskrift. Dette gjelder blant annet regelen om maksimalt antall deltakere på private sammenkomster og bruk av munnbind.

Om en uke skal kommunene vurdere om det er grunnlag for å endre smittevernreglene før 6. desember.

Unntak for fempersonregelen og presisering i bruk av munnbind

I private sammenkomster gjelder fortsatt regelen maksimalt fem deltakere. Men det er et unnatak som innebærer at husstander på fire eller flere personer, kan ha besøk av inntil to personer. Dette unntaket gjelder med virkning fra og med 24. november.

Når det gjelder bruk av munnbind står det i forskriften som gjelder til og med 23. november at på kollektivtrafikk og innendørs på offentlig sted skal munnbind/ansiktsmaske benyttes når man ikke kan holde kravet om avstand på én meter.

Nytt: Kravet om munnbind er fra og med 24. november presisert til også å gjelde når det er fare for at avstandskravet på én meter ikke kan overholdes.

Ikke ring koronatelefonen eller legevakt med informasjonsspørsmål

Vi ber om at man ikke ringer koronatelefonen eller legevakten for å spørre om hvilke tiltak som gjelder på Askøy. Disse svarer på helserelaterte spørsmål ved sykdom.

Spørsmål: https://askoy.kommune.no/koronavirus-rad-og-informasjon/smittevernregler-og-tiltak/sporsmal-om-nye-smittevernregler

06.nov 2020

Askøy kommune

Reduserte aktivitetstilbud

 • Breddeidrett og amatørkultur for voksne over 20 år blir forbudt.
 • Treningssentre, idrettshaller, svømmehaller og lokaler for tilsvarende aktiviteter skal holdes stengt. Bestemmelsen omfatter heller ikke individuell fysikalsk trening. Bestemmelsen for idrettshaller og svømmehaller gjelder ikke for organisert trening for barn og unge eller undervisning til barn og unge under 20 år.
 • Treninger for barn og ungdom under 20 år kan gjennomføres, men arrangementer som kamper, cuper, turneringer og lignende tillates ikke.
 • Bingohaller, museer og lignende tilbud skal holde stengt.
 • Biblioteker stenges for aktiviteter og opphold, men det blir adgang til utlån og innlevering.


NFF Hordaland

I NFF Hordaland gjelder nå følgende med virkning fra i dag, 6.11.20

Krets- og forbundsaktiviteter

 • All kampaktivitet stanses og avlyses i hele fotballkretsen, og sesongen er avsluttet pr. 5.11.20
 • All sone- og kretslagsaktivitet avlyses i november og desember
 • Alle fysiske kurs, samlinger og møteplasser avlyses ut året
 • All nasjonal kursvirksomhet utsettes, foreløpig ut året

Klubbaktiviteter

 • Trening på lagsnivå i klubbregi opprettholdes for barn og ungdom
 • All kampaktivitet stanses og avlyses i hele fotballkretsen, og sesongen er avsluttet pr. 5.11.20
 • All trening for voksne (født 1999 og tidligere) stanses og er ikke tillatt
 • Alle aktivitetstilbud i klubbregi utover lagstreninger skal avlyses, herunder tiltak for utøvere på tvers av lag og klubber

NFF Hordaland anbefaler og oppfordrer videre til at fysiske møteplasser i klubbregi begrenses så langt mulig, og at møter som hovedregel gjennomføres digitalt. Det er viktig at organisasjonslivet og klubbhverdagen lever, men at vi viser ansvarlighet gjennom å gjennomføre mest mulig digitalt de kommende ukene.

Avslutningsvis oppfordrer vi alle våre klubber og medlemmer til å ivareta hverandre, være med på dugnaden og vise ansvarlighet.


Se siste tiltak 6 nov her!


Ingen sonesamling for 2008 kullene!!

(klikk på bildene/linkene)Til medlemmer

Tiltak Covid-19

Baneinndelinger

Kampverter smittesporing


Smittevern-og-sporing-på-Erdal-ILs-anlegg NFF HORDALAND SAMLESIDE


Klubbprotokoll 

Sjekkliste før - under - etter trening

Sjekkliste før under og etter kamp

Sjekkliste før under og etter turneringSiste informasjon

 Covid-19


COVID-19, også skrevet covid-19, (akronym for det engelske coronavirus disease 2019) er en viral luftveisinfeksjon forårsaket av SARS-CoV-2, en type koronavirus

Koronaviruspandemien er et verdensomspennende utbrudd av luftveisinfeksjonen Covid-19. Sykdommen ble første gang konstatert i desember 2019 i millionbyen WuhanArrangementer

25. januar 202127. januar 20212. februar 2021


Levert av IdrettenOnline