Siste informasjon


19.03.2021

Forskriften trer i kraft 20. mars 2021 med unntak av §§ 2 og 5 som trer i kraft 21. mars 2021. Forskriften gjelder til og med 7. april 2021


Forskrift om forebygging av covid-19-smitte, Askøy kommune, Vestland Hjemmel: Fastsatt av kommunelegen i Askøy kommune 19.03.2021 med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1, første ledd, jf. femte ledd. 


§ 1. Formål og virkeområde Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller avgrense spredning av SARS CoV-

2. Forskriften gjelder i Askøy kommune. Det blir ikke gitt dispensasjoner fra forskriften. 


§ 2. Stenging av virksomheter Følgende virksomheter og steder skal holde stengt: a. Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent: 1. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. 2.individuell trening og behandling som det kan bestilles time til. b. Svømmehaller, badeanlegg og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent: 1. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år. 2.rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. 3.annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen. c. Bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder. d. Museer. e. Konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder. f. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs. Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere.

§ 3. Antall personer som kan være til stede på et arrangement Arrangement (jf. covid-19-forskriften § 13) og private sammenkomster på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler kan gjennomføres innendørs med inntil 10 personer. Private sammenkomster utendørs på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 20 personer. Arrangementer utendørs på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 50 personer. Begravelse og bisettelse kan gjennomføres med inntil 50 personer.

§ 4. Påbud om hjemmekontor Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten. 

§ 5. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Stevner, kamper og turneringer er ikke tillatt. Forbudet gjelder også barn og unge under 20 år. 

§ 6. Plikt til å bruke munnbind I det offentlige rom, der en ikke kan holde en meters avstand skal en bruke munnbind. Dette gjelder i butikker, i fellesarealer på kjøpesenter, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Plikten gjelder ikke for barn og unge mellom 12–20 år når de deltar på organisert aktivitet. 

§ 7. Ansvar Askøy kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som skulle følge av pålagte tiltak etter denne forskriften. 


§ 8. Straff Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften eller vedtak gitt med hjemmel i forskriften er straffbart, jf. lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 


§ 9. Ikrafttredelse og varighet Forskriften trer i kraft 20. mars 2021 med unntak av §§ 2 og 5 som trer i kraft 21. mars 2021. Forskriften gjelder til og med 7. april 2021
23.02.2021


Til alle ledere og klubber i NFF Hordaland

 

Retningslinjer vedrørende fotballaktivitet

Vi har nå oppdatert retningslinjer gjeldende aktivitet. Det er viktig at hver enkelt klubb setter seg inn i dette.


 


 • Spillerutviklingstiltak og lignende på tvers av klubber skal ikke gjennomføres nå
 • Inntil videre utsettes all form for sone-, krets- og landslagsskoleaktivitet i regi av NFF

Skal man gjennomføre hospitering eller prøvetrening for en annen klubb, kan dette kun skje ved at man ikke deltar på trening i egen klubb samtidig. Man skal tilhøre en fast gruppe over tid.

For ev. spørsmål, ta kontakt med klubbutvikler Helge Bjørke: helge.bjorke@fotball.no .

Kretstinget 2021

Det 20. ordinære kretstinget ble gjennomført i går mandag 22. februar på Microsoft Teams. Dere finner oppsummering, presentasjon og innspilling her.

 

Forbundstinget 2021

Forbundstinget blir på grunn av usikkerheten rundt koronasituasjonen omorganisert til et heldigitalt arrangement – påmeldingsfristen er utvidet til 5. marsLes mer her.


12.02.2021

Forlenger forsterkede smitteverntiltak fra 15-22 februar.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Det er tillatt med organiserte idretts- og fritidsaktiviteter både for barn og voksne.

 • Treningssentre kan holde åpent for de som er bosatt i kommunen. Sentrene må selv vurdere hvordan de kan iverksette nødvendige systemer som sikrer etterlevelse.

 • Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening tillatt for barn og unge under 20 år og profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Bibliotekene er åpne

 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter, kan holde åpent for

  • Barn og unge under 20 år
  • Utendørs aktivitet for voksne
  • Organisert trening for toppidrettsutøvere

 • Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs, men å trene utendørs dersom det er mulig å holde god avstand. Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, også innendørs.

 • Les mer fra 


NFF Hordaland


Oppdatering av gjeldende retningslinjer for fotballaktivitet i Hordaland.


I dag, fredag 12.februar, kom Regjeringen med oppdateringer om gjeldende retningslinjer fra og med 15.februar. Vi påpeker at dette er retningslinjer som ikke gjelder FØR mandag.


Vi har oppdatert sak på hjemmesiden som tydeliggjøre gjeldende retningslinjer for fotballaktivitet. Det er viktig at den enkelte klubb oppdaterer seg på alle relevante tiltak i egen kommune og forholder seg til disse. Kommunikasjon ut til trenere og medlemmer er viktig, merk at dette gjelder fra og med mandag 15.februar, og ikke før det.


Sentrale oppdateringer, gjeldende fra 15.2

 • I Ulvik kommune gjelder fortsatt forbudet mot organisert aktivitet for barn, ungdom og voksne.
 • For resterende kommuner er det tillatt å drive trening for barn- og ungdom, med alder opp til og med 20 år.
 • I kommuner med nasjonalt tiltaksnivå kan voksne over 20 år trene utendørs så lenge det holdes god avstand
 • Spillerutviklingstiltak og lignende på tvers av klubber skal ikke gjennomføres nå. Dette gjelder også FFO-tiltak med deltagere fra flere klubber.

Tiltak for resterende kommuner.

Følgende koronavettregler gjelder. 

Les mer i NFFs koronahåndbok her.


 • Spillerutviklingstiltak og lignende på tvers av klubber skal ikke gjennomføres nå.Les mer

07.02.2021

Covid 19- Tiltak for perioden 7-14 Februar

Følgende tiltak trer i kraft i dag kl 18.00. 

Gjelder kommunene: Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Eidfjord, Osterøy, Samnanger, Ullensvang,Vaksdal, Voss og Øygarden. 


Idretts- og fritidsaktiviteter
Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne. Med voksne menes personer som er 20 år eller eldre. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.  Det vil med andre ord si at Erdal IL ikke berøres i stor grad da alle våre medlemmer og aktiviteter er for de under 20 år.


Andre tiltak:

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler
Gult nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen.

Rødt nivå i videregående skoler, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen.

Universiteter, høyskoler og fagskoler: All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.

Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.

Arrangementer
Nasjonale regler og anbefalinger gjelder. 

Arbeidsplasser
Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

Butikker
Varehus og kjøpesentre skal holdes stengt med disse unntakene:

 • Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer.
 • Utsalgsteder som i hovedsak selger dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • Apotek
 • Bandasjister
 • Optikere
 • Vinmonopolet
 • Serveringssteder
 • Virksomheter som frisør, hudpleier, tatovører mv.
 • Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv.
 • Bensinstasjoner
 • Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • Lager- og grossistdelen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer, når utlevering kan skje på smittevernfaglig forsvarlig vis.

 

Restauranter, kafeer, barer og hoteller
Serveringssteder kan holde åpent.

Skjenkestopp.

 

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

 • Treningssentre
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
 • Museer
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs, men unntak for steder hvor barn og unge under 20 år har slike aktiviteter.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. stenges, men det holdes åpent for skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre og svømming for profesjonelle utøvere. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør, tillates også. Det samme med annen individuell behandling som det kan bestilles time til, og hvor bad er en del av behandlingen.

Anbefalinger
Alle bør begrense sosial kontakt.

Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Alle bør unngå unødvendige reiser.

Det er ikke frarådet å reise til hytta utenfor egen kommune. Men reis bare sammen med medlemmer fra egen husstand, og ikke ta imot besøk. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem.

Skianlegg kan holde åpent. De bør legge til rette for å kunne opprettholde 1 meters avstand mellom personer i alle situasjoner. Det må unngås trengsel mellom personer i områder der det erfaringsmessig kan bli trengsel slik som i kø til skiheiser, inngangspartier, resepsjoner, toaletter og serveringssteder. Det må være mulig å utføre håndhygiene, og det må være godt og hyppig renhold. For å lette helsemyndighetenes arbeid med smittesporing kan anlegg som har mulighet for det, etablere systemer for å registrere gjester. Varmestuer, kafeer o.l. i tilknytning til anlegget kan ikke være åpne for innendørsservering, men kan ha matservering gjennom luke eller lignende så lenge denne maten spises utendørs.

Kommunene og fylkeskommunene bør ha forsterkede tiltak i kollektivtransporten. Dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.

Én-til-én-virksomheter, som for eksempel frisører, bør ha forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.

Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7-10 i smittekarantenetiden. Det bør vurderes karantene for husstandsmedlemmer av nærkontakter ved mistanke om smitte av den muterte smittevarianten.

Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, bør nå leve mer skjermet.

Plikt til å bruke munnbind
Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.

Det skal brukes munnbind på offentlige steder som butikker, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, serveringssteder når en henter take away, i fellesarealer på kjøpesentre dersom de er åpne fordi det er apotek og matvarebutikker på kjøpesentrene og i tros- og livssynshus i forbindelse med begravelser og bisettelser.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

-------

Alle kommunene kan innføre strenge råd og regler basert på lokale smittesituasjoner. Det er derfor viktig å følge med på hva som gjelder i egen kommune.


Denne artikkelen vil oppdateres fortløpende med informasjon som slippes fra Askøy kommune , NFF og Hordaland fotballkrets!


Kilde: Bergensutbruddet: Kraftige tiltak i Bergen og kommunene rundt - regjeringen.no 

18.01.2021

Mandag kom regjeringen med nye bestemmelser.

De fleste nasjonale tiltak blir videreført, men barn og unge under 20 år kan nå trene som normalt både ute og inne. Det betyr at ordinær treningsaktivitet internt i klubber kan gjennomføres, mens kamper og turneringer fortsatt må utsettes.

Klubbene må være obs på at det fortsatt kan være egne bestemmelser og lokale tilpasninger i ulike kommuner.

Utendørs kan voksne over 20 år trene kun dersom det er mulig å holde god avstand (en meter). Dette gjelder fra 3. divisjon og nedover på herresiden og 2. divisjon og nedover på kvinnesiden.

- Vi håpet og trodde på en lettelse for barn og unge, og er glade for at de nå kan trene som normalt igjen. Det er svært viktig for barn og unge å ha fotball eller annen idrett som holdepunkt og sosial møteplass i tiden vi er inne i. Klubbene har også tatt smittevern på alvor hele veien og vi er ikke kjent med noen smittetilfeller som kan relateres til fotballaktivitet i barne- og ungdomsfotballen. Det skal også nå følges opp like godt av spillere og klubbene, sier direktør for utvikling og aktivitet i NFF, Alf Hansen.

- Selv om vi er glade for at barn og unge kan trene som normalt, så gjenstår de over 20 år som fortsatt må trene med god avstand. Vi håper at dette også kan åpnes igjen om kort tid, fortsetter han.

I tillegg anbefalte regjeringen at toppidretten utsetter alt seriespill i to uker. Dette kan få konsekvenser for eliteserien i futsal. Vi kommer tilbake til nærmere informasjon angående dette.

Når det gjelder fotballagene, kan klubbene i toppfotballprotokollen kan fortsatt spille treningskamper, men da kun kortreiste kamper. Toppfotballprotokollen vil bli oppdatert med de siste endringene innen kort tid.

Se under for nasjonale regler!

05. Jan 2021

Askøy kommune

Vi følger de nasjonale retningslinjene som gjelder til 18. januar.
- Kort fortalt anbefales alle å holde seg hjemme, og ha kontakt med færrest mulig utenfor husstanden. Det er viktig at vi klarer å holde smitten nede

Her er nasjonale regler: https://www.regjeringen.no/.../innforer-flere.../id2826466/


Utdrag nasjonale regler 

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar. ( til 18 jan)


Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.OPPDATERES MED INFO FRA NFFNÅR DET FORELIGGER


07.des 2020 NFF Hordaland

Fra månedsskiftet november til desember har vi sett en positiv endring i smittetall og situasjonen har bedret seg. Derfor åpner nå flere kommuner opp for å følge de nasjonale retningslinjene knyttet til koronapandemien.

Hver enkelt klubb må gjøre seg kjent med de gjeldende retningslinjer i sin tilhørende kommune.

Flere av de syv nærliggende kommunene til Bergen (Alver, Osterøy, Vaksdal og Øygarden) har valgt å gå tilbake til de nasjonale retningslinjene, mens Askøy, Bjørnafjorden og Samnanger følger de retningslinjene Bergen kommune viderefører til og med 20.desember.

NFF er tydelige på at vi anbefaler at klubbene ikke gjennomfører spillerutviklingstiltak og lignende på tvers av grupper og klubber.

Følgende retningslinjer gjelder nå:

Nasjonale koronavettregler:

 1. Føler du deg syk, bli hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Alltid minst en meters avstand så lenge vi ikke spiller fotball.
 4. Alle personer som deltar i fotballaktivitet eller er publikum skal være registrert med navn, tidspunkt og telefonnummer
 5. Klubben er ansvarlig for aktiviteten og smittevernet
 6. Barn og unge til og med året de fyller 20 år kan trene og spille kamper med kontakt
 7. Spillere eldre enn 20 år kan trene med kontakt*
  *Gjelder ikke spillere fra og med menn senior 4. divisjon og nedover eller futsal.
 8. En gruppe bør være fast over tid og det anbefales som hovedregel en gruppestørrelse på inntil 20 spillere

Les hva fotballens koronahåndbok skriver om treningsgjennomføring her.

 • Barn og unge til og med de som fyller 20 år i inneværende år kan drive med flere idrettsaktiviteter parallelt og således delta i flere grupper per uke; for eksempel fotball en dag, svømming en annen dag og langrenn en tredje dag. For å begrense antall nære kontakter og således redusere risiko for smitte, bør det vurderes å begrense antall aktiviteter per utøver dersom det innebærer deltagelse i mange ulike grupper. Av samme årsak bør bytte mellom ulike grupper innenfor samme idrett også begrenses.
 • Spillerutviklingstiltak og lignende på tvers av grupper og klubber bør ikke gjennomføres nå. For å begrense antall nære kontakter og således redusere risiko for smitte, bør det vurderes å begrense antall aktiviteter per utøver dersom det innebærer deltagelse i mange ulike grupper. Av samme årsak bør bytte mellom ulike grupper innenfor samme idrett også begrenses.

I NFF Hordaland gjelder følgende:

Krets- og forbundsaktiviteter - gjelder ut 2020.

 • All kampaktivitet stanses og avlyses i hele fotballkretsen, og sesongen er avsluttet pr. 5.11.20
 • All sone- og kretslagsaktivitet avlyses i november og desember
 • Alle fysiske kurs, samlinger og møteplasser avlyses ut året
 • All nasjonal kursvirksomhet utsettes, foreløpig ut året

Klubbaktiviteter – for klubber i kommuner med strengere tiltak enn de nasjonale retningslinjene

 • Trening på lagsnivå i klubbregi opprettholdes for barn og ungdom
 • All trening for voksne (født 1999 og tidligere) er forbudt
 • Aktivitetstilbud med utøvere på tvers av klubber skal ikke forekomme. Unntak kan være faste FFO-tilbud, mens ekstratilbud ellers skal avlyses.
  • "Bør", fra koronahåndboken, er erstattet med "skal" for å vise tilstrekkelig ansvarlighet i lys av at det i vår krets er ekstra høyt smittetrykk. 

Klubbaktiviteter – for klubber i kommuner med nasjonale retningslinjer

 • Barn og unge til og med året de fyller 20 år kan trene og spille kamper med kontakt.
 • Spillere eldre enn 20 år kan trene med kontakt*
  *Gjelder ikke spillere fra og med menn senior 4. divisjon og nedover eller futsal.
 • Aktivitetstilbud med utøvere på tvers av klubber skal ikke forekomme. Unntak kan være faste FFO-tilbud, mens ekstratilbud ellers skal avlyses.
  • "Bør", fra koronahåndboken, er erstattet med "skal" for å vise tilstrekkelig ansvarlighet i lys av at det i vår krets har vært ekstra høyt smittetrykk. 

Vi oppfordrer klubbene til å vise respekt og ansvarlighet overfor myndighetenes budskap gjennom fortsatt lojalt å støtte opp om disse retningslinjene i ukene fremover. Herunder kommunisere ut til medlemmer og foresatte. 

Vi har de siste ukene fått flere bekymringsmeldinger fra klubber relatert til at utøvere allikevel deltar på private tiltak. Vi anbefaler at klubbene oppfordrer sine medlemmer og foresatte til ikke å delta på slike tiltak. 

Vi henviser forøvrig til NFFs koronahåndbok, og særskilt kapitelet om treningsgjennomføring. Derunder punktet "Treninger og aktivitet i klubb og mellom klubber." 

NFF Hordaland anbefaler og oppfordrer videre til at fysiske møteplasser i klubbregi begrenses så langt mulig, og at møter som hovedregel gjennomføres digitalt. Det er viktig at organisasjonslivet og klubbhverdagen lever, men at vi viser ansvarlighet gjennom å gjennomføre mest mulig digitalt de kommende ukene.

Avslutningsvis oppfordrer vi alle våre klubber og medlemmer til å ivareta hverandre, være med på dugnaden og vise ansvarlighet.

Web versjon
04.des.2020   Tiltak gjelder til 20.des 2020

Tiltakene gjelder på Askøy fra og med mandag 7. desember. Dette er endringene:

 • Det blir lov med ti personer i private sammenkomster, forutsatt at det er mulig å holde en meters avstand. Den nasjonale anbefalingen om maksimalt fem gjester gjelder også på Askøy.
 • På offentlige innendørs arrangementer på offentlig sted er det lov med med inntil 20 deltakere til stede samtidig. Har deltakerne faste sitteplasser, kan 50 deltakere være til stede samtidig.
 • Treningssentre, idrettshaller, svømmehaller og lokaler for tilsvarende aktiviteter kan åpne for individuell trening der avstandskravet overholdes. Forbudet mot trening i grupper videreføres, med unntak for toppidrett og skoleundervisning eller organisert trening for barn og unge under 20 år.
 • Bingohaller og lignende aktivitetstilbud, biblioteker, museer og lignende tilbud kan åpne, men det må være mulig å holde to meters avstand.
 • Tillatt åpningstid på serveringssteder og skjenkesteder utvides til klokken 23.00, med avslutning av alkoholservering klokken 22.30. Kulturarrangementer hvor det er forhåndsolgt nummererte billetter, og gjestene sitter på faste plasser, vil kunne spille ferdig sin forestilling som planlagt.
 • Videregående skole pålegges ikke lenger rødt nivå, men dette blir opp til fylket eller den enkelte skoleeier å avgjøre i den enkelte skoles situasjonen.

Alle andre tiltak videreføres uendret.

23.nov 2020

Vi oppfordrer klubbene til å vise respekt og ansvarlighet overfor myndighetenes budskap gjennom fortsatt lojalt å støtte opp om disse retningslinjene i ukene fremover. Herunder kommunisere ut til medlemmer og foresatte.NFF Hordaland gjelder følgende:

Krets- og forbundsaktiviteter - gjelder ut 2020.

 • All kampaktivitet stanses og avlyses i hele fotballkretsen, og sesongen er avsluttet pr. 5.11.20
 • All sone- og kretslagsaktivitet avlyses i november og desember
 • Alle fysiske kurs, samlinger og møteplasser avlyses ut året
 • All nasjonal kursvirksomhet utsettes, foreløpig ut året

Klubbaktiviteter - gjelder foreløpig t.o.m. 7.12.

 • Trening på lagsnivå i klubbregi opprettholdes for barn og ungdom
 • All trening for voksne (født 1999 og tidligere) stanses og er ikke tillatt
 • Alle aktivitetstilbud med utøvere på tvers av klubber skal ikke forekomme. Unntak kan være faste FFO-tilbud, mens ekstratilbud ellers skal avlyses.
  • "Bør", fra koronahåndboken, er erstattet med "skal" for å vise tilstrekkelig ansvarlighet i lys av at det i vår krets er ekstra høyt smittetrykk. 


Vi har de siste ukene fått flere bekymringsmeldinger fra klubber relatert til at utøvere allikevel deltar på private tiltak. Vi anbefaler at klubbene oppfordrer sine medlemmer og foresatte til ikke å delta på slike tiltak. 

Vi henviser forøvrig til NFFs koronahåndbok, og særskilt kapitelet om treningsgjennomføring. Derunder punktet "Treninger og aktivitet i klubb og mellom klubber." 

NFF Hordaland anbefaler og oppfordrer videre til at fysiske møteplasser i klubbregi begrenses så langt mulig, og at møter som hovedregel gjennomføres digitalt. Det er viktig at organisasjonslivet og klubbhverdagen lever, men at vi viser ansvarlighet gjennom å gjennomføre mest mulig digitalt de kommende ukene.

Avslutningsvis oppfordrer vi alle våre klubber og medlemmer til å ivareta hverandre, være med på dugnaden og vise ansvarlighet.Idrettshaller, svømmehaller, og lokaler for tilsvarende aktiviteter skal holdes stengt.


Koronatiltak på Askøy 23. november - 6. desember 2020

 Publisert 23. november 2020
 

Mandag 23. november ble det avgjort at den opprinnelige smittevernforskriften, som gjaldt til og med 23. november, blir videreført i to uker - til og med 6. desember.


Les hele forskriften:Små justeringer fra 7. november-forskriften

Det er gjort noen mindre endringer i nåværende forskrift. Dette gjelder blant annet regelen om maksimalt antall deltakere på private sammenkomster og bruk av munnbind.

Om en uke skal kommunene vurdere om det er grunnlag for å endre smittevernreglene før 6. desember.

Unntak for fempersonregelen og presisering i bruk av munnbind

I private sammenkomster gjelder fortsatt regelen maksimalt fem deltakere. Men det er et unnatak som innebærer at husstander på fire eller flere personer, kan ha besøk av inntil to personer. Dette unntaket gjelder med virkning fra og med 24. november.

Når det gjelder bruk av munnbind står det i forskriften som gjelder til og med 23. november at på kollektivtrafikk og innendørs på offentlig sted skal munnbind/ansiktsmaske benyttes når man ikke kan holde kravet om avstand på én meter.

Nytt: Kravet om munnbind er fra og med 24. november presisert til også å gjelde når det er fare for at avstandskravet på én meter ikke kan overholdes.

Ikke ring koronatelefonen eller legevakt med informasjonsspørsmål

Vi ber om at man ikke ringer koronatelefonen eller legevakten for å spørre om hvilke tiltak som gjelder på Askøy. Disse svarer på helserelaterte spørsmål ved sykdom.

Spørsmål: https://askoy.kommune.no/koronavirus-rad-og-informasjon/smittevernregler-og-tiltak/sporsmal-om-nye-smittevernregler

06.nov 2020

Askøy kommune

Reduserte aktivitetstilbud

 • Breddeidrett og amatørkultur for voksne over 20 år blir forbudt.
 • Treningssentre, idrettshaller, svømmehaller og lokaler for tilsvarende aktiviteter skal holdes stengt. Bestemmelsen omfatter heller ikke individuell fysikalsk trening. Bestemmelsen for idrettshaller og svømmehaller gjelder ikke for organisert trening for barn og unge eller undervisning til barn og unge under 20 år.
 • Treninger for barn og ungdom under 20 år kan gjennomføres, men arrangementer som kamper, cuper, turneringer og lignende tillates ikke.
 • Bingohaller, museer og lignende tilbud skal holde stengt.
 • Biblioteker stenges for aktiviteter og opphold, men det blir adgang til utlån og innlevering.


NFF Hordaland

I NFF Hordaland gjelder nå følgende med virkning fra i dag, 6.11.20

Krets- og forbundsaktiviteter

 • All kampaktivitet stanses og avlyses i hele fotballkretsen, og sesongen er avsluttet pr. 5.11.20
 • All sone- og kretslagsaktivitet avlyses i november og desember
 • Alle fysiske kurs, samlinger og møteplasser avlyses ut året
 • All nasjonal kursvirksomhet utsettes, foreløpig ut året

Klubbaktiviteter

 • Trening på lagsnivå i klubbregi opprettholdes for barn og ungdom
 • All kampaktivitet stanses og avlyses i hele fotballkretsen, og sesongen er avsluttet pr. 5.11.20
 • All trening for voksne (født 1999 og tidligere) stanses og er ikke tillatt
 • Alle aktivitetstilbud i klubbregi utover lagstreninger skal avlyses, herunder tiltak for utøvere på tvers av lag og klubber

NFF Hordaland anbefaler og oppfordrer videre til at fysiske møteplasser i klubbregi begrenses så langt mulig, og at møter som hovedregel gjennomføres digitalt. Det er viktig at organisasjonslivet og klubbhverdagen lever, men at vi viser ansvarlighet gjennom å gjennomføre mest mulig digitalt de kommende ukene.

Avslutningsvis oppfordrer vi alle våre klubber og medlemmer til å ivareta hverandre, være med på dugnaden og vise ansvarlighet.


Se siste tiltak 6 nov her!


Ingen sonesamling for 2008 kullene!!

(klikk på bildene/linkene)Til medlemmer

Tiltak Covid-19

Baneinndelinger

Kampverter smittesporing


Smittevern-og-sporing-på-Erdal-ILs-anlegg NFF HORDALAND SAMLESIDE


Klubbprotokoll 

Sjekkliste før - under - etter trening

Sjekkliste før under og etter kamp

Sjekkliste før under og etter turneringSiste informasjon

 Covid-19


COVID-19, også skrevet covid-19, (akronym for det engelske coronavirus disease 2019) er en viral luftveisinfeksjon forårsaket av SARS-CoV-2, en type koronavirus

Koronaviruspandemien er et verdensomspennende utbrudd av luftveisinfeksjonen Covid-19. Sykdommen ble første gang konstatert i desember 2019 i millionbyen WuhanArrangementer

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.