Vil du bli medlem av vår klubb? Fyll ut alt av informasjon i skjemaet!

Erdal IL har nå flyttet all sportslig aktivitet over til Østsiden Askøy FK. Dette gjelder både fotball, idrettsskole og E-sport.

Innmelding i Østsiden Askøy FK gjøres her.

Det er fortsatt mulig å melde seg inn i Erdal IL, men da kun som støttemedlem.
Støttemedlemmer har som alle andre medlemmer rett til å delta og stemme på årsmøtet.

Change to English Change to English

*Påkrevd felt

*Født:

Personal data is processed in accordance with the Personal Data Act. Read more about personvern.