BLI MED PÅ "ERDALCUP FINALE"

Postet av Erdal Idrettslag den 31. Mar 2020

# erdalcupfinale


Covid-19 viruset satte en stopper for Erdal cup`s 40 års jubileum. Dette er klubbens viktigste inntektskilde. 

Vi hopper på den digitale trenden og kjører i gang en fiktiv finale :-)


Hjelp oss å fylle Erdal idrettsplass til finalen, og hvem vet, kanskje setter vi publikumsrekord og kan møte Brann til fiktiv kamp i framtiden :-)


Vipps 30 kr til vipps-nummer 95160 og bidra til klubben.0 Kommentar

All aktivitet stoppes ut April!

Postet av Erdal Idrettslag den 12. Mar 2020


NFF har bestemt at all aktivitet skal stoppes ut april! Dette innbærer treninger, kamper, samlinger og møter i regi av klubben.


Erdal IL har utarbeidet tiltak som medlemmer skal følge ifm Covid-19.

Som idrettslag tar vi situasjonen på alvor, og vi har laget en plan med tilhørende tiltak for hvordan dette skal håndteres.


Vi oppfordrer alle våre medlemmer om å følge generelle reiseråd, og være ekstra nøye med vaner som kan forebygge smitte. Dette gjelder særlig i trening- og konkurransesammenheng.


Hva gjør vi som klubb:
Vi gjør løpende vurderinger gitt situasjonsbilde. Men har innført noen tiltak:
Innfører ekstra renhold på flater hvor det er stor ansamling av mennesker (allrommet, toalett, garderober)
Plakater om håndvask og hygienetips henges opp sammen med antibac

Erdal IL vil holde gymsal og garderober stengt. 

Ved oppstart av aktivitet igjen.


Hils på hverandre alltid før og etter trening, men unngå kontakt og håndhilsning (også ifm. kamp).
Gjennomfør oppmøter og teamtalk ute på banen om det er praktisk mulig.
Ingen deling/bytting av drikkeflasker Ta med egne flasker!

Hva kan dere gjøre som medlemmer:


Man skal ikke stille på trening eller arrangement som deltaker, tilskuer, frivillig el.l. dersom man føler seg syk med luftveissymptomer og/eller feber. Personer i risikogruppen bør vurdere om de skal delta på trening/arrangement.


Kamp: midlertidige regler for fair play er innført av NFF skal følges. Det innebærer at fair-play hilsen gjennomføres før og etter kamp ved at begge lag og dommer stiller opp, passerer hverandre og ønsker hverandre lykke til uten håndtrykk. Lag gjerne en kreativ hilsningsform med bein, albuer, nikk eller noe lignende.


Trening: midlertidige regler for håndhilsning innføres også før, under og etter trening.
Ikke opphold deg unødvendig i fellesområder og garderobe hvor det er stor tetthet av mennesker.
Hyppig og grundig håndvask med lunket vann og såpe.
Benytt antibac der det er tilgjengelig.

Følg regler for hoste og nysevaner - Hoste i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i armkroken. (se egen plakat)


Vi ber om at medlemmer og publikum ikke møter på trening eller klubbhuset dersom:
du nylig har vært på reise til områder med utberedt spredning hvor det frarådes å reise til
du har hatt kontakt med personer som har fått påvist koronavirus


Hva kan denne situasjonen medføre på kort/lang sikt?


Vi gjør løpende vurderinger i forbindelse med spredningen av covid-19 (koronaviruset), og følger informasjon fra FHI, Helsedirektoratet og NIF. Dette kan medføre at arrangement som møter, trening, kamper kan bli avlyst på kort varsel i samråd med Askøy kommune og overlege. Vi forsøker å holde oss oppdatert så godt mulig er gitt utviklingen av situasjonen. Men minner om at det beste stedet å holde seg løpende oppdatert er på følgende sider:


https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorendekoronavirus/


Kontaktpunkt: post@erdal-il.no
 


0 Kommentar

Erdal Cup 2020 avlyses!

Postet av Erdal Idrettslag den 11. Mar 2020

Hei!

Erdal IL har besluttet å avlyse årets Erdal cup.

Det er med tungt hjerte at vi må avlyse. Cupen er 40 år i år, og vi hadde gledet oss til å ta imot barn og ungdom fra hele Askøy.

 Likevel mener en enstemmig cupledelse, ut i fra situasjonen med smittefaren, at det er den beste løsningen. Vi har hatt dialog med kommunen og vurdert situasjonen fortløpende. Vi vil se på muligheten om vi kan finne en alternativ dato senere i år.0 Kommentar

COVID 19

Postet av Erdal Idrettslag den 11. Mar 2020

Informasjon publisereres på hjemmesiden og på vår facebook side!


Som de fleste har fått med seg er det høyt fokus rundt Covid 19 viruset. I den sammenheng har vi samlet en del informasjon. 


Erdal IL vurderer situasjonen fortløpende og har sendt risikovurdering til kommunen med tanke på Erdal Cup 2020. Beslutning her vil publisereres så snart som mulig!


I første omgang får hver enkelt trener vurdere fortløpende om de vil iverksette tiltak ifm treninger i form av avlysninger eller liknende, men alle skal ha Økt fokus på hygiene- og andre smittereduserende  tiltak i klubben!

Håndhygiene 

Avgrensning på felt


Retningslinjer og råd for arrangementer på Askøy    

https://askoy.kommune.no/nyheter/retningslinjer-og-rad-for-arrangementer-pa-askoy


FHI

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?fbclid=IwAR0V1vxNN0pV8Sojz_zHbhUyFPzCiYu9MmX6imxcVf8Uh_NYpRq6EWteqpM


Spørsmål og svar


https://fzfkxymj.mnm.as/r/94874/589869411/9208?l=nb-NO&fbclid=IwAR2nApgCykt1Xm8sj3_vwH8OBjlvREnqKq2shXNbluILrI_2lJv15LxA57g


Retningslinjer ifm. koronaviruset

https://www.fotball.no/kretser/hordaland/aktivitet/artikler/2020/retningslinjer-ifm.-koronaviruset/?fbclid=IwAR1i70YbkMwdhndzch_LU57ZC-co3JcMHeGDSNLTbyOFFBNkuo-Qk1i2Sgo


Spørsmål rundt dette kan rettes til post@erdal-il.no


Klubben vil poste informasjon ved iverksetting av fellestiltak!
0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline